Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 15.10.18 | 09.30 uur
 

Drie kerken herdenken gezamenlijk 'De Reformatie'

Zwartsluis herdenkt 500 jaar Reformatie

Dinsdag 31 oktober 2017 was het precies 500 jaar geleden dat Luther in Wittenberg de Reformatie in gang zetten. De Reformatieherdenking in Zwartsluis vond plaats in het gebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

De organisatie was in handen van een commissie bestaande uit leden van de drie plaatselijke kerken, Froukje Halfmouw, Jannie de Lange, Egbert Knoeff, Bert Oegema en Roel Huls.

Voorafgaand werd een fotoserie getoond van de Duitse stad Erfurt waar de jonge Luther studeerde aan de universiteit en waar hij zijn doctorsbul ontving. In 2017 is het 500 jaar geleden, dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op 31 oktober 1517 aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg spijkerde. Het wordt gezien als de start van de Reformatie. Dit wordt jaarlijks gevierd op Hervormingsdag.

Het vijfhonderd jarig jubileum krijgt wereldwijd aandacht. Luther keerde zich in zijn tijd tegen de Rooms-katholieke kerk. Het verzet ging vooral tegen de aflaathandel en de kerk als instrument voor machtspolitiek. Hij wilde de kerk uiteindelijk weer terugbrengen bij de Bijbel en Christus, de genade en het geloof.

In zijn openingswoord noemde Egbert Knoeff het een bijzonder moment, dat de drie kerken uit Zwartsluis de Reformatie samen herdenken. De goed gevulde kerkzaal kreeg korte toespraken te horen van de predikanten Arjan Wilschut over de betekenis van Sola Fide, alleen door geloof, Henrico ter Beek over Sola Gratia, alleen door genade en Adri Bloemendal over Sola Scriptura, alleen door de Schrift.

Het zorgde voor gevarieerde en interessante toespraken over 500 jaar Reformatie en de rol ervan in de kerkgeschiedenis.

Arjan Wilschut gaf aan, dat het besef van het maken van fouten geen vraag meer lijkt van deze tijd. Toch lopen er veel mensen mee rond dat er iets is misgegaan. Luther ontdekte al, dat er vanuit het evangelie een frisse wind en een koele bries waait in onze verhouding tot Christus als ons geweten tegen ons spreekt.

Henrico ter Beek zei, dat veel jongeren worden afgerekend op de leuke dingen en het laten zien daarvan, ook via de sociale media, hoe goed het met je gaat. Volg je hart is de trend. Probeer daar maar eens onderuit te komen. Hij wees erop, dat het leven niet alleen je eigen project is. Het mag liggen in de hand van God. Ik ben de weg heeft Jezus zelf gezegd. Christus heeft mijn weg al gelopen.

Adri bloemendal wees erop, dat je de kerkgeschiedenis niet kunt overslaan. Je kunt niet zonder cultuur en tradities. Toch zullen wij onze eigen opvattingen en tradities steeds weer moeten toetsen aan wat de Bijbel ons zegt en leert. Het is de enige bron in ons leven. Wij mogen onze tradities niet over de Bijbel laten heersen.

De onlangs bevestigde nieuwe predikant Arjen v.d. Spek begeleide de bespreking over de drie onderwerpen. Hij rondde deze af met te wijzen op het leerproces, dat de kerk en samenleving steeds weer nodig hebben om uit de enige bron te leven. Alles wat in de Schrift staat is hiervoor bepalend. Hij zorgde rond 21.00 uur voor de afsluiting van deze Reformatieherdenking.

Er werden verschillende ‘Luther’ liederen gezongen onder begeleiding van organist Liesbeth ten Klooster. Het slotlied was het bekende ’Een vaste burcht is onze God’ en werd gezongen in de oorspronkelijke melodie. Na afloop was er gelegenheid voor een nabespreking onder het genot van koffie en thee.
reageren REAGEER | stuur door | WOENSDAG, 01.11.17 | 11.33 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie