Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 19.02.18 | 15.13 uur
 

'Snelle actie is absoluut noodzakelijk!'

PvdA ernstig bezorgd over bijen en weidevogels

Het gaat ontzettend slecht met de bijen en weidevogels in Nederland. 18 procent van alle Nederlandse bijen heeft de winter niet overleefd, ongeveer het dubbele van vorig jaar. De meeste weidevogels gaan ook hard achteruit. Sinds de jaren ’90 is de gruttostand gehalveerd en het aantal scholeksters en veldleeuweriken is met 60% afgenomen. De PvdA-fractie in Overijssel is enorm geschrokken door deze nieuwe cijfers en vraagt snelle actie van de provincie om deze achteruitgang te stoppen.

"Als we in dit tempo doorgaan zijn er snel bijna geen bijen en weidevogels meer te vinden in Overijssel, snelle actie is hier absoluut noodzakelijk", stelt Annemieke Wissink, woordvoerder namens de Overijsselse sociaaldemocraten.

In andere provincies wordt al actie ondernomen. In Brabant hebben Provinciale Staten bijvoorbeeld unaniem gevraagd om een reddingsplan voor de bij. De PvdA vraagt aan het college om ook het initiatief te nemen voor zo'n bijenreddingsplan.

Wissink: “Momenteel sterven er al regelmatig diersoorten uit in Overijssel, zoals recent de vogels grauwe gors en de ortolaan. Als we niet uitkijken zijn snel hierna de patrijs en de veldleeuwerik aan de beurt. We hebben nu snel effectieve maatregelen nodig om te voorkomen dat nog meer bedreigde dieren uitsterven. We kunnen ons geen experimenten meer veroorloven.”

De PvdA vraagt het college om snel duidelijk te maken hoe bedreigde dieren in Overijssel beschermd gaan worden.

“Daarnaast willen wij graag een biodiversiteitsgraadmeter laten uitvoeren. Dan weten we beter hoe onze ecosystemen en de populaties van de beschermde dieren er aan toe zijn” aldus Wissink.
reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 11.08.15 | 14.15 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie