Meerderheid raad stemt 'met pijn in het hart' voor

Extra OZB-verhoging van vier procent gaat door

De extra 4% verhoging van de OZB-belasting in Zwartewaterland met ingang van 2013 gaat door. Een meerderheid van de raad, ChristenUnie, CDA, PvdA en GemeenteBelangen, stemde donderdagavond tijdens de raadsvergadering voor.

Een amendement van SGP, VVD en GB om de verhoging tot 2 procent te beperken vond geen weerklank bij de 'coalitiefracties' omdat volgens het CDA de financiŽle onderbouwing niet deugde. Daarmee werd het amendement van de oppositiepartijen SGP, VVD en GB verworpen.

Opmerkelijk genoeg stemden de coalitiepartijen (PvdA/CU/CDA) wel voor hun gezamenlijk ingediende amendement om het drempelbedrag voor een WMO-voorziening van de huidige 100 euro niet te verhogen naar 500 euro, zoals voorgesteld door het college, maar te beperken 250 euro hoewel in dit geval vooraf niet te becijferen valt welke financiŽle consequenties dat zal hebben voor de begroting 2013.

"We denken dat dit beperkt zal blijven tot zo'n 2000 euro", schatte Astrid Dijkstra namens de PvdA.

VVD-er John Smits, die alle fracties tijdens de vorige raadsvergadering opriep rond tafel te gaan zitten om te kijken of er elders in de programmabegroting 2013 nog ruimte gevonden zou kunnen worden om de extra OZB-verhoging tegen te gaan, was niet zozeer verbolgen over het feit dat het ook door zijn fractie ingediende amendement het niet haalde maar toonde zich wel teleurgesteld over het gebrek aan respons.

"Alleen SGP en GB hebben op mijn oproep gereageerd en dat is jammer. Later heb ik vernomen dat de coalitiepartijen wel rond tafel hebben gezeten maar het onderling niet eens konden worden. U moet die verhoging dan maar verklaren bij de bevolking, wij niet", toonde hij zich strijdlustig.

Wethouder Dick Visserman voorspelde overigens nog veel meer sombere financiŽle wolken vanuit het Haagse. Zo laten de eerste berekeningen zien dat Zwartewaterland vanaf 2015 een miljoen euro minder kan verwachten uit het gemeentefonds. Gaan de plannen om het btw-compensatiefonds voor gemeenten op te heffen door, dan krijgt Zwartewaterland in 2014 een financiŽle strop van nog eens twee miljoen euro voor de kiezen.

College en raad gaan binnenkort, nu het huishoudboekje voor 2013 op orde is, voor de daaropvolgende jaren 'fundamentele keuzes' maken omdat de kaasschaafmethode onvoldoende oplevert.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 09.11.12 | 07.50 UUR


advertentie