Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater

Tapijtfabrikant Condor kan uitbreiden in Hasselt

Op donderdag 21 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan dat uitbreiding van het bedrijventerrein Zwartewater in Hasselt ten behoeve van de tapijtindustrie mogelijk maakt. Hiermee is voor Condor Group de weg vrij om aan de Randweg in Hasselt de productiecapaciteit verder uit te breiden. "Wij zijn bijzonder content met dit plan", verwoordde de heer Van den Berg (SGP) de mening van de voltallige raad. "Onze complimenten voor de snelheid waarmee dit kwalitatieve plan met een positieve impuls voor onze economie tot stand is gekomen."

De wens van Condor Group om de productiecapaciteit in Hasselt uit te breiden, komt voort uit de verwachting dat de bedrijfsactiviteiten de komende tijd gestaag verder zullen groeien. De wens paste echter niet in het vigerende bestemmingsplan. Om de sterk lokaal verankerde tapijtfabrikant de ruimte te geven, stemde de gemeenteraad in met dit nieuwe bestemmingsplan. "Wij zijn blij dat Condor de toekomst in onze gemeente zonnig tegemoet ziet", zei de heer Eenkhoorn (PvdA). "Het is goed voor de werkgelegenheid, waarbij wij graag aandacht vragen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt."

In het raadsvoorstel droeg het college een viertal argumenten aan om de bouw van een productiehal, een expeditiecentrum met bijbehorende buitenterreinen en landschappelijke inpassing toe te staan. Zo worden de huidige bedrijfspercelen volledig benut en zijn er in de directe omgeving geen bedrijfspercelen beschikbaar die aan de ruimtevraag van Condor Group voldoen. Daarnaast is het een vereiste dat het expeditiecentrum direct aan de huidige productielocatie grenst en is volledige verplaatsing van het bedrijf niet realistisch. "Heel fijn ook dat de stadsrand zo mooi wordt vormgegeven", meende de heer Ooms (CU). "Wel roepen wij het college op om met een te verwachten toename van het vrachtverkeer de veiligheid van fietsende scholieren op de kruising Euroweg-Werkerlaan in het oog te houden."

Aan de voorwaarden van landschappelijke inpassing wordt met onder andere een bufferzone met groen en water langs de N331 en het gebruik van streekeigen beplanting aansluitend op het omliggende landschap voldaan. "In het plan zien wij twee groenstroken, maar wat doen wij met het vierkant dat daar nog tussen ligt", bracht zowel de heer Braamskamp (GB) als de heer Smits (VVD) in. In zijn reactie liet wethouder Speksnijder weten dat dit vierkant voorlopig een groenbestemming met waterberging krijgt. "Ik ben blij met de lovende woorden over dit plan", vulde de wethouder aan. "In het voortraject is veel overleg geweest met omwonenden en andere betrokkenen wat er toe heeft geleid dat er geen zienswijzen zijn ingediend." Tot slot merkte de heer Selles (CDA) terecht op dat met het vaststellen van dit nieuwe bestemmingsplan de omgevingsvergunning voor de bouw nu ook snel verleend kan worden.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 21.09.17 | 21.59 UUR


advertentie