Raad adviseert groenstrook Klein Lageland niet te verkopen

Buurt wil doorkijk en contact met water behouden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 oktober 2017 heeft de raad het college geadviseerd een groenstrook aan het Klein Lageland in Zwartsluis niet aan de aangrenzende bewoners te verkopen. Niet alleen de raad, maar ook bezorgde buurtbewoners maakten bezwaar tegen de voorgenomen verkoop van de grond, die momenteel al aan de aangrenzende bewoners wordt verhuurd. "Wij dreigen het zicht op en de toegang tot de Arembergergracht te verliezen", sprak een van de buurtbewoners in. "Het zou de gemeente juist sieren er een bankje voor de hele buurt te plaatsen."

Het was een verzoek van de heer Braamskamp van Gemeentebelangen die dit onderwerp op de agenda deed belanden en dus mocht hij als eerste het woord voeren. "Ik weet dat de raad het college heeft gemandateerd reststroken groen te verkopen, maar hier is geen sprake van een reststrook", begon hij zijn pleidooi. "Buurtbewoners willen de doorkijk en het contact met het water behouden, een van de bewoners heeft zelfs recht van overpad met de mogelijkheid een boot aan te leggen, maar het college reageert eigenlijk met een 'het gaat jullie niets aan'.

"Alle ambtelijke adviezen luidden hetzelfde: niet verkopen, toch zet het college door", ging Braamskamp verder. "Deze grond heeft de bestemming verkeer, laten wij van de acht toegezegde parkeerplaatsen dan ook de laatste vier aanleggen. Qua evaluatie op dit punt vond het college het volstaan slechts naar het aantal formele klachten te kijken, terwijl bekend is dat de aangrenzende bewoners de grond juist bij hun tuin willen aantrekken, omdat er regelmatig auto's in de groenstrook worden geparkeerd."

Net als de heer Braamskamp verbaasde ook de heer Smits van de VVD zich over het feit dat het college afwijkt van de ambtelijke adviezen. "Het herhaaldelijk indienen van een verzoek om te kopen heeft dus resultaat", concludeerde hij. "Wij zijn van mening dat de openheid, de bereikbaarheid van het water en de mogelijkheid tot uitbreiding van de parkeergelegenheid een optie moet blijven." De heer Eenkhoorn van de PvdA onderschreef de woorden van zijn voorgangers, maar voegde er nog wel aan toe dat het college er regelmatig in slaagt twee partijen tegen elkaar op te zetten.

Vanuit het CDA, de ChristenUnie en SGP was de reactie richting college wat milder. "Het college doet wat wij vragen, maar het besluit moet wel hier in de raad genomen worden", meende mevrouw Bosma van het CDA. De heer Ooms van de ChristenUnie zei zich niet te herkennen in de manier waarop het proces beschreven werd. "In onze ogen is de ingezette actie ook een poging om buurtbewoners de kans te geven van zich te laten horen en gelukkig is dat gebeurd. Kijkend naar het dossier adviseren ook wij niet te verkopen en qua huur goed te kijken naar voorwaarden die passen bij het stuk groen en de parkeerbehoefte." De heer Van den Berg van de SGP ging een stapje verder door ook verhuur af te raden. "Wij zien de worsteling van het college, kunnen ons zowel de koopwensen van de huurders en de bezwaren van de buurtbewoners voorstellen. Op dit moment lijkt verkopen ons onverstandig en dat geldt ook voor verhuur, wat in wezen op hetzelfde neerkomt."

In zijn reactie benadrukte wethouder Visserman dat het college nog een besluit moet nemen en dat alles wat tijdens deze vergadering is gezegd, evenals de nu bekende feiten - het recht van overpad werd hem pas vorige week bekend gemaakt - daarin meegenomen worden. "Wij hebben naar eer en geweten gehandeld en betreuren dat er nu twee partijen tegenover elkaar zijn komen te staan. Wij zullen gedurende het verdere proces goed met alle buurtbewoners communiceren, waarna wij ons besluit natuurlijk voorleggen aan deze raad."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 20.10.17 | 10.56 UUR


advertentie