Raad stemt in met Programmabegroting 2018-2021

Financieel gezonde gemeente ligt binnen bereik

Op donderdag 3 november 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2018-2021. De laatste begroting van deze raadsperiode - op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen - laat voor 2018 een positief resultaat van 678.000 euro zien, gevolgd door drie jaren met een positief resultaat van ruim een miljoen. Coalitie en oppositie waren het erover eens dat het een mooie begroting is, maar of dat nou het gevolg is van goed beleid of meevallers als de lage rentestand bleef een punt van discussie. "Ons doel van een structureel financieel gezonde gemeente ligt binnen bereik, maar het blijft oppassen en dus moeten wij alert en nuchter blijven", zei de heer Spoelstra van de ChristenUnie.

Dat het doel van een structureel financieel gezonde gemeente nog niet helemaal bereikt is, komt vooral door de hoge schuldenlast van de gemeente, maar dat deed voor met name de coalitie geen afbreuk aan de positieve maatregelen die met deze begroting werden vastgesteld. "Wij zijn blij met de 260.000 euro die, na de eerder vastgestelde eenmalige impuls van 600.000 euro, structureel ingezet gaat worden voor het onderhoud van voet- en fietspaden en openbaar groen", aldus de heer Slingerland van de SGP.

Daarnaast wordt het vaste tarief afvalstoffenheffing met zeven euro verlaagd naar 122 euro. Gezien de gedachte dat de 125.000 euro extra dividend van de ROVA volledig naar een tariefsverlaging zou gaan, stelde mevrouw Bosma van het CDA samen met de heer Slingerland een verhelderende vraag aan wethouder Visserman. "Volgens onze berekening zou de tariefsverlaging dan niet zeven, maar vijftien euro moeten zijn." De wethouder beaamde dit, maar liet weten dat ervoor gekozen is het extra dividend niet in een jaar aan de inwoners terug te geven, maar juist over meerdere jaren uit te smeren. Naast deze verlaging van het vaste tarief afvalstoffenheffing kunnen de inwoners van Zwartewaterland ook rekenen op een verlaging van het rioolrecht voor een meerpersoonshuishouden van 385 naar 353 euro.

Dat laatste bracht de heer Smits van de VVD op zijn opmerking dat deze begroting wel veel weg heeft van een promopraatje. "Laten wij niet vergeten dat het rioolrecht in het begin stadium van deze raadsperiode is verdubbeld en dat het wel heel toevallig is dat inwoners met de verkiezingen in zicht weer wat terug krijgen." Verder sprak hij zijn verbazing uit over het feit dat de VVD al vier jaar lang roept dat het centrumplan Zwartsluis moet worden uitgevoerd, maar dat dit afhankelijk was van de verkoop van de pand en er nu wel ruimte van 250.000 euro in de begroting gevonden is.

Zo kwamen er nog meer kanttekeningen en vragen, waaronder die van mevrouw Dijkstra van de PvdA over de eerder door haar gevraagde sportstimulering voor 18-plussers met een smalle beurs. "Dat vind ik nu helemaal niet terug in de begroting en dus hoop ik na de verkiezingen in een andere samenstelling mooiere plannen te verwezenlijken dan in deze begroting staan." In zijn reactie liet wethouder Knol weten dat de buurtsportcoaches al wel werken aan sportstimulering voor uitkeringsgerechtigden, waarbij mevrouw Dijkstra opmerkte dat het haar niet alleen gaat om uitkeringsgerechtigden, maar ook om jong volwassenen met een smalle beurs.

Na beantwoording van alle vragen bleken zowel coalitie als oppositie als verwacht bereid positief in te stemmen met de Programmabegroting 2018-2021. "Het is een mooie erfenis van deze raad aan de nieuw te vormen coalitie", sloot de heer Withaar van Gemeentebelangen zijn pleidooi af.Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 02.11.17 | 22.43 UUR


advertentie