Aflevering 315

'I have a dream', zei Bilder

Och ja, laot ik er ok nog ies effen over begunn. Wie weet helpt et.. Et winkelcentrum van Hasselt en de Sluus. Waor is de sfeervolle kern van et stadtien of dörpien ebleemn sinds dat talloze winkeliers et op-egeemn emm? Winkeliers die van vader op zeune de boel drei-jnde eholln emm en brood zaagn in hun ambachtelijke product. De naame allent al deed de mensn koopn. Et brood van, et vleis van…de naame zee immers genog!

Anno 2017 is de iene nao de aandere winkel ermit estopt. Te weinig umzet umme de kostn te kunn dekkn an huur van et paand en et personeel. En wi-j viendn et allemaole verrotte sneu en verotte jammer, maar riedn mit dezelfde rotgaank richtink Zwolle of Gellemuudn umme varder te winkeln. Want al reclame folderties leeznde bint daor de anbiedingn! En alhoewel wi-j dan et an de benzine weer verriedn…die paar cent goedkoper doen ons minder zeer in de pörtemonnee dan alweer een volle tank bezine bi-j de firezone.

Mar et gaot lekker zo! De Sluus was al leeg estroomd mar Hasselt is de ska al flink an et inhaaln! Ok daor blef nog weinig over van et anbod an winkels. Zölfs Goedhart döt nou letterlijk een boekien oopn umme te zeggn dat et niet meer uutkan. ’t Is mooi ewest, et boek wördt dicht eslaagn. 2017 gaot de boekn in as leste jaor van Goedhart Hasselt.

En laotn wi-j nou niet gaon mauwn en zeurn van wat jammer. Wi0j hebt er allemaole an mit ewarkt! Wi-j blieft holln van die prachtige sfeervolle W.G. van de Hulst feelings mar tegelieke is et nostalgie van de onderste en boomste boekn-plaanke. Niks is meer zoas et was, ’t is warkelijk zo verleedn tied as wat. Er rest enkelt nog sfeer roekn, pruumn op die iene dag in december as alles umme tovert wördt in een warme sprookies-achtige winter fair of winterfestival . De warkelijkheid toont echter een kolde bedoening, leege raamn in dito leege paandn. Gien teutnde mensn op straote veur een winkel waor ze net de boskoppn ehaald emm. Gien gezelligheid, gien volk bi-j pad. Eigenlijk gewoon helemaolt niks. Of toch nog….dat iene bussien dat drok bi-j elk huus pakkies aoflevert vanwege de online bestellingn.

En varder is iederiene is de hort op umme elders de boskoppn te haaln. Of dus tuus an et internettn umme de boel online bi-j elkaare te schraapn. Ja mensn, wi-j doet et zölf, wi-j hebt et mit zien alln zölf in de haand ewarkt. Gien enkele ondernemer kan zo staand holln as wi-j overzee of de grote stad Zwolle opzuukn.

I have a dream, zei Bilder. Mar dan muj toevallig wel van leezn holln. In disse chaotische drukbezette wereld van mobieltjes, ipads en laptops kuj et wel schuddn mit echte boekn. Alles is te leezn via de media. Niemaand hef nog een echt boek in de vingers! Is niet meer neudig, ie kunt et zo opzuukn en leezn vanaof oen skarmpien.
I have a dream, zei Bilder. Lekker bliemn droomn Eddy!

Et winkelhart stroomt leeg, zölfs de grote karke op et plein stroomt leeg. De tied van de handel is veurbi-j. Wat de iene over hef en ruilt mit wat aanders van de aander is niet meer neudig. Iederiene is veurzien en hef de mobiel bi-j de haand. Wat momenteel nog over is ebleemn is et veurverwarmde terrassien umme te genietn van oen daodwarkelijke rust en stilte. En mocht iemaand de kleppe nog oopn willn doen umme de stilte te deurbreekn….ach dan pak ie de mobiel toch en kuj zonder veule woordn vuil te maakn in stilte varder appn.

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 09.11.17
Mooi stuk en heel duidelijk. De vinger op de zere plek gelegd. Vanuit Hasselt en Zwartsluis word er regelmatig gemopperd op de mensen uit genemuiden, maar daar is de gunning nog steeds aanwezig en daarom dus ook een middenstand. Dan kan Eddy nog zo dromen, maar als de mensen zelf het niet doen, word het alleen maar een nachtmerrie voor Eddy.
Dus mensen koop plaatselijk. Een pakje sigaretten niet in de supermarkt, maar in dat winkeltje in de hoogstraat. Dat tijdschrift ook in dat kleine winkeltje wat daardoor wel blijft bestaan. Dat zijn kleine dingen, maar als je daar bewust van bent, dan kan een stad blijven leven.
Van dijk | Zwartewaterland | VRIJDAG, 10.11.17 | 10.40 UUR | Kwetsend of ongepast?