Vrijdag 20.07.18 | 14.29 uur

Zwartewaterland kent en erkent het probleem

Veiligheids problemen door fietsfiles!

Veiligheidsproblemen door fietsfiles!

Veiligheidsproblemen door fietsfiles!© Z-RTV Fotografie / RDV

Terwijl het bestuur van d'Overtoom in Genemuiden zich al jaren ernstige zorgen maakt over de fietsproblematiek en de daarmee gepaard gaande veiligheid, lijkt de gemeente zich rond deze kwestie afzijdig te houden. Recentelijk, tijdens het Zwartewaterlandtoernooi, versperden ruim 400 fietsen de ingang en de nooduitgangen.

"Ondanks dat de gemeente van goede wil is, zet zij zich naar mijn mening niet bovenmatig in; er is immers na al die jaren nog steeds niets gebeurd", stelt Hans Schemkes, bestuurslid van d'Overtoom.

D'Overtoom is een niet gesubsidieerd verenigingsgebouw en moet inkomsten genereren via kinderopvang, sportverenigingen, cursussen en dergelijke. Al ruim twintig jaar probeert d’Overtoom op te boksen tegen de financiële problemen die hierbij horen.

Nu zijn het niet meer alleen financiële problemen waar het bestuur mee te maken heeft. "Als er brand uitbreekt en alle nooduitgangen worden geblokkeerd door al die fietsen, dan is er sprake van een ernstig veiligheidsprobleem en wij zijn daar dan aansprakelijk voor", aldus Schemkes.

En terwijl het gebouw eigendom is van het bestuur, is alles buiten het gebouw eigendom van de gemeente. "Dus daar waar de fietsen staan is ook een probleem van de gemeente en toch gebeurt er maar niets. We zijn zelfs in het stadium dat we als bestuur hebben gezegd: geef maar toestemming, dan doen we er zelf iets aan. Maar zelfs dat haalde niets uit."

D’Overtoom wordt nu geconfronteerd met een “file aan fietsen” en een verplicht ontruimingsplan van de gemeente waarvan de kosten waarschijnlijk circa € 40.000,- zullen gaan bedragen. En er is dringend behoefte aan uitbreiding van het gebouw, terwijl er nagenoeg geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. "De gemeente beknot de gemeenschap op sportief gebied", beweert Schemkes.

De brandweer wil middenin de gemeenschap blijven, in verband met de aanrijtijden, maar de huidige locatie van de brandweer zou voor d’Overtoom mogelijkheden bieden voor uitbreiding.

Schemkes: "De gemeente moet de handen in elkaar knijpen dat wij hen veel geld besparen, doordat wij alles zonder subsidie doen. Mogen wij dan als tegenprestatie misschien een beetje tegemoetgekomen worden?"

Wethouder Lucas Boshove geeft aan dat er eigenlijk sprake is van twee grote problemen rondom d’Overtoom. "Het eerste probleem beslaat het ruimtegebrek, maar dit geldt niet alleen voor d’Overtoom. Ook in Hasselt en Zwartsluis is er sprake van ruimtegebrek bij verschillende locaties en dit is niet gemakkelijk op te lossen. Dit gaat immers om veel financiën en is een traject voor de lange termijn, ook al is dit voor de betrokkenen soms moeilijk."

"Het tweede aspect is het probleem met de fietsen en het ontruimingsplan. Hier zijn mogelijkheden wanneer de brandweerkazerne zal worden verbouwd, dan kan mogelijk een koppeling worden gemaakt en dit kan al in de nabije toekomst gebeuren. De gemeente kent en erkent het probleem en denkt na over een oplossing, maar dit kost tijd."

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 11.01.08 | 00.00 UUR
Vandaag:
29° | 15°
Meer weer...
Morgen:
26° | 16°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 20.07.18
  • Zaterdag 21.07.18
  • Zondag 22.07.18
  • Maandag 23.07.18
  • Dinsdag 24.07.18
  • Woensdag 25.07.18
  • Donderdag 26.07.18
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.16852 s