Maandag 21.01.19 | 18.38 uur

Evenementenbeleid stelt duidelijke randvoorwaarden

Gebruik alcohol en feesten aan banden

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland stellen de gemeenteraad voor om positief te staan tegenover het organiseren van evenementen, maar verbinden daaraan wel duidelijke randvoorwaarden. Zij hebben daarom besloten de eindtijden voor evenementen vast te stellen op 01.00 uur, waarbij de tap om 00.30 uur dicht gaat en de muziek om 00.00 uur uit gaat.

Evenementen kunnen zo zorgen voor een positieve uitstraling van de gemeente en kunnen de leefbaarheid van de gemeente vergroten.

Om het organiseren van evenementen een impuls te geven, zal een stimuleringsregeling worden opgesteld, waarin wordt omschreven welke evenementen op welke manier worden gestimuleerd en gefaciliteerd door de inzet van mens, materiaal van de gemeente en door subsidieverlening.

Verder zal de gemeente een evenementenkalender publiceren en er wordt een evenementenwijzer gemaakt die de beleidsregels voor het organiseren van evenementen bevat.

Vergunningen voor evenementen worden gepubliceerd op de gemeentepagina en in een evenementenkalender. Een eenvoudige en klantvriendelijke manier van vergunningverlening kan zorgen voor draagvlak onder de bevolking en kan het aantal klachten terugdringen, verwacht het college. Harmonisatie van het vergunningenbeleid, waarbij in principe voor iedere kern dezelfde regels gelden, is noodzakelijk. Met het voorstel aan de raad voldoen burgemeester en wethouders aan een toezegging uit het collegeprogramma om in 2008 een evenementenbeleid vast te stellen.

"Ik denk dat we met dit voorstel een aardig evenwicht hebben bereikt. Aan de ene kant stellen we duidelijke randvoorwaarden en aan de andere kant geven we ruimte voor een aantal plezierige evenementen in de verschillende gemeenschappen", aldus burgemeester Arco Hofland.

Burgemeester en wethouders en de burgemeester afzonderlijk hebben ook een eigen verantwoordelijkheid bij het reguleren van evenementen. Daarvan hebben zij gebruikt gemaakt bij het opstellen van nadere regels wanneer het gaat om het terugdringen van de negatieve aspecten van evenementen. Besloten is om de eindtijden voor evenementen vast te stellen op 01.00 uur, waarbij de tap om 00.30 uur dicht gaat en waarbij de stekker van de muziek om 00.00 uur eruit gaat.

Het aantal evenementen wordt gebonden aan maximaal één evenement per kern met live muziek na 20.00 uur in de openlucht of in een tent. Festiviteiten rond Koninginnedag zijn uitsluitend toegestaan op 29 en 30 april. Om inhoud te geven aan het alcoholmatigingsbeleid worden voor minderjarigen polsbandjes verplicht gesteld en mag er tijdens evenementen uitsluitend evenementenbier worden geschonken.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 25.02.08 | 00.00 UUR
Vandaag:
2° | -5°
Meer weer...
Morgen:
2° | -3°advertentie
IJSCONDITIE

  • IJsbaan Genemuiden: Gesloten
  • IJsbaan Hasselt: Gesloten
  • IJsbaan Zwartsluis: Gesloten
  • IJsbaan Kamperzeedijk: Gesloten
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.46508 s