Zaterdag 20.10.18 | 09.03 uur

Onvoldoende grondslag voor objectieve en transparante gunning

Verkoopprocedure gemeentehuis stopgezet

Gemeentehuis Genemuiden

Gemeentehuis Genemuiden© Agriluchtfoto

De verkoopprocedure van het gemeentehuis in Genemuiden is op advies van het college stopgezet. Er is mogelijk onvoldoende grondslag voor een objectieve en transparante gunning. Om onnodige risico's en langlopende procedures te voorkomen, beraadt het college zich op een andere procedure. Hierin zou de door de gemeenteraad gewenste gebiedsontwikkeling meegenomen kunnen worden.

Een van de bij de selectie betrokken partijen heeft zich niet neergelegd bij de voorgestelde gunning en dreigt met juridische actie.

Gedurende de verkoopprocedure is met de betrokken partijen gesproken over aanpassingen in de aanbieding. Dit wijkt mogelijk af van de procedureregels.

Daarnaast wordt aangevoerd dat de voorkeur ten onrechte uitgaat naar de gegunde partij vanwege het niet in het plan opnemen van het voorgeschreven aantal parkeerplaatsen. Tevens zou de trouwzaal openbaar aanbesteed moeten worden.
Om onnodige risico’s en vertraging als gevolg van langlopende procedures te vermijden, beraadt het college zich nu op een mogelijk andere procedure. Deze nieuwe procedure wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 16.05.08 | 00.00 UUR
Vandaag:
14° | 4°
Meer weer...
Morgen:
15° | 5°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.03848 s