Vrijdag 21.01.22 | 14.01 uur

Beperkte stremming weg- en vaarverkeer bij ombouw Meppelerdiepsluis

Rijkswaterstaat kiest Strukton als aannemer

Rijkswaterstaat heeft voor de ombouw van de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis van keersluis tot schutsluis gekozen voor de combinatie Strukton Civiel Projecten en Struktondochter Reef Infra. De bestaande brug in de Hasselterdijk (N331) wordt eveneens vervangen.

Door de hoge eisen die Rijkswaterstaat aan de ombouw van de Meppelerdiepsluis heeft gesteld, is de overlast voor de scheepvaart en het wegverkeer tijdens de bouw beperkt. Een tijdelijk lateraal kanaal voor de scheepvaart, waarvan eerst sprake was, is niet nodig.

De te bouwen definitieve nieuwe brug gaat dienst doen als tijdelijke brug. Deze tijdelijke, beweegbare brug is nodig voor de wegomleiding die het wegverkeer en de scheepvaart doorgang geeft. Als de sluis, naar verwachting in 2015, klaar is, wordt de nieuwe brug van de tijdelijke plaats naar de definitieve plaats gebracht.

De nieuwe Meppelerdiepsluis verbetert de situatie voor de scheepvaart en voldoet aan de actuele eisen voor veiligheid tegen overstromen. In dit project werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten Zwartewaterland en Meppel en het waterschap Reest en Wieden.

Het Meppelerdiep is van oudsher al een belangrijke verbinding van het IJsselmeer naar Noord Nederland. Naast deze economische impuls is de nieuwe sluis ook bedoeld om overstromingen tegen te gaan en daarmee is de veiligheid in dit gebied in de toekomst beter gewaarborgd. De nieuwe Meppelerdiepsluis geeft doorgang aan grotere schepen en zorgt voor een betrouwbare doorvaart. Schepen kunnen dan doorvaren bij waterstanden waarbij de huidige keersluis gesloten is.

Op basis van gesprekken met belanghebbenden in Zwartsluis en Meppel bleek dat bedrijven opzagen tegen het verlies dat zij lijden bij lange stremmingen tijdens de bouw. Ook de weggebruikers van de brug gaven aan baat te hebben bij een goede doorstroming. Rijkswaterstaat heeft daarom in haar eisenpakket een maximum gesteld aan het aantal stremmingsdagen.

Rijkswaterstaat organiseert op 26 juni 2012 een informatiebijeenkomst in Hotel Zwartewater, De Vlakte 20 te Zwartsluis vanaf 19.30 uur. Strukton geeft dan een presentatie over de plannen. Uiteraard zijn dit globale plannen die dit jaar nader worden uitgewerkt. Zo is nog niet bekend op welke data er stremmingen zijn voor verkeer of scheepvaart, maar wel wordt inzicht in het bouwproces gegeven. In het najaar volgt uitgebreidere informatie over de planning.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 11.06.12 | 13.26 UUR


advertentie

Vandaag:
5° | -1°
Meer weer...
Morgen:
6° | -1°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 21.01.22
  • Zaterdag 22.01.22
  • Zondag 23.01.22
  • Maandag 24.01.22
  • Dinsdag 25.01.22
  • Woensdag 26.01.22
  • Donderdag 27.01.22
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.15731 s