Zaterdag 21.07.18 | 11.31 uur

Algemene ledenvergadering Oranjevereniging Hasselt

Oranjevereniging Hasselt kiest nieuw bestuur

Oranjevereniging Hasselt houdt op donderdag 22 november om 20.00 uur haar jaarlijkse ledenvergadering in gebouw de Schakel aan de Kastanjelaan 3 te Hasselt. Op deze avond zal een nieuw bestuur voor deze vereniging worden gekozen. Het bestuur hoopt op een zon hoog mogelijke opkomst. Er zullen 3 nieuwe bestuursleden worden gekozen.

Regulier aftredende bestuursleden zijn:
Mevr. B. Veldman, penningmeester einde termijn: 1 oktober 2012.
Dhr. G. Last, voorzitter einde termijn: 27 oktober 2012.
Dhr. B. Smit, alg bestuurslid einde termijn: 27 oktober 2012.

De blijvende bestuursleden zijn:
Mevr. S. Schuitemaker-Voerman, secretaris
Dhr. N. Verhoef algemeen bestuurslid.
Mevr. M. Veger algemeen bestuurslid.

Ieder lid kan zich als kandidaat schriftelijk aanmelden voor een bestuursfunctie. Dit dient te geschieden vr aanvang van de vergadering van 22 november bij het betreden van de vergaderaccommodatie aan te leveren bij de secretaris van de vereniging, Mevr. S. Schuitemaker-Voerman.

De aanmelding kan ook eerder geschieden aan het adres van de secretaris: Van Nahuysweg 1a, 8061 EZ, Hasselt, tel.: 06-51811755.

De aanmelding moet gesteund worden door tenminste 10 stemgerechtigde leden, die dit op het document van aanmelding hebben verklaard door middel van hun naam en handtekening. (Statuten, artikel 11, lid 1) De ledenlijst ligt ter inzage bij het secretariaat.

Er wordt gestemd volgens de statuten (artikel 17 lid 1 t/m 4)

Het huidige bestuur bestaat uit 6 leden. Het bestuur heeft in meerderheid besloten, bij voldoende kandidaten, het bestuur uit te breiden met 1 extra lid. De statuten bieden hiervoor de mogelijkheid. (Statuten, artikel 11, lid 1)

Het bestuur heeft unaniem besloten deze vergadering te laten voorzitter door een waarnemer, als onafhankelijk plaatsvervanger van de voorzitter van de Oranjevereniging. De statuten kunnen worden ingezien op de website van de Oranjevereniging.

Meer informatie: www.oranjevereniging-hasselt.nl

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 19.11.12 | 09.54 UUR
Vandaag:
26° | 16°
Meer weer...
Morgen:
26° | 16°


AGENDA
  • Maandag 23.07.18
  • Dinsdag 24.07.18
  • Woensdag 25.07.18
  • Donderdag 26.07.18
  • Vrijdag 27.07.18
  • Zaterdag 28.07.18
  • Zondag 29.07.18
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.17716 s