Vrijdag 20.07.18 | 14.29 uur

'Wij verdienen een eerlijke kans om goed te ondernemen'

Bezwaar tegen commerciële Grand Café De Linde

Bezwaar tegen commerciële Grand Café De Linde

Bezwaar tegen commerciële Grand Café De Linde© Z-RTV Fotografie

De gezamenlijke horecaondernemers in Hasselt maken zich zorgen over de ontwikkelingen bij de J.P. van den Bent Stichting. Burgemeester en wethouders Zwartewaterland zijn van plan een paracommerciële Drank en Horeca vergunning te verlenen aan Grand Café-Restaurant De Linde (Kalkovenwegje 1) van deze stichting. Horeca Hasselt maakt bezwaar.

Wat is eigenlijk een paracommerciële vergunning?
In de Drank- en Horecawet (D&A) worden termen als paracommercie en paracommerciële helemaal niet gebruikt en toch komen deze termen in het spraakgebruik veel voor zodra je op het terrein van de Horeca begeeft. Onder het begrip ‘paracommercie’ wordt verstaan: het ontplooien van (semi) commerciële activiteiten door een stichting of vereniging buiten de statutaire doelstelling van de stichting of vereniging om, dus het aanbieden van horecadiensten aan het publiek.

Gevestigde horecabedrijven waken er altijd voor dat deze paracommercie niet zorgen voor oneerlijke concurrentie. Dat klinkt misschien overdreven, maar voor de paracommercie gelden nu eenmaal andere eisen als voor de horeca: De directe dan wel indirecte subsidieverstrekking; de versoepelde eis van het bezit van een diploma Sociale Hygiëne die voor paracommerciële instellingen is beperkt tot 2 leidinggevenden, het regelmatig en vaak structureel werken met c.q. gebruik maken van vrijwilligers, het in beginsel niet inschrijfplichtig zijn bij het Bedrijfschap Horeca en Catering, het van toepassing zijn van fiscaal gunstigere voorwaarden,het verkrijgen c.q. huren van accommodaties tegen niet marktconforme (vaak symbolische) voorwaarden en prijzen.

Paracommercie betekent niet per definitie oneerlijke concurrentie, maar het wordt in de praktijk wel vaak gelijk gesteld aan. Partijen willen vooral graag duidelijke afspraken.

In Hasselt is er onrust ontstaan door verschillende berichtgeving. In eerste instantie was er bij de J.P. van den Bent Stichting sprake dat er een Theehuis zou komen in de boerderij aan het Kalkovenwegje in Hasselt. Maar de stichting heeft de plannen gewijzigd. Inmiddels heeft de stichting laten weten dat zij willen beginnen aan een professioneel Grand Café-Restaurant De Linde en klanten moeten er ook één of twee avonden in de week en op zaterdag terecht kunnen. Het moet de locatie worden waar klanten meer kunnen dan alleen thee drinken.

Dhr. Brink van De Herderin laat weten: “In eerste instantie is er steeds gecommuniceerd dat het om een ‘theehuis’ zou gaan, maar nu blijkt er sprake te zijn van een heus ‘Grand Café-Restaurant’. Bij mij rijst dan de vraag: Is dit bewust gebeurd om een ‘rookgordijn’ op te trekken, is dit een vergissing geweest, of zijn de plannen tussentijds veranderd?”.

Dhr. W.G. Vos en J.E. Niklaas van Eetcafé de Compagnie vertellen dan: “De horeca en zo velen andere groepen bevinden zich in lastige economische tijden, dit zeker in ons Hasselt. Des te meer men moet vissen uit dezelfde vijver hoe lastiger het gaat worden. De scheidslijn tussen de paracommercie en de commerciële bedrijven moet duidelijk en helder zijn en zo ook worden vastgelegd."

Alle horecapartijen vragen zich af wat die scheidslijn is, wat hun overlevingskansen zo worden, hoe de controle gaat worden en zij wijzen op de regels voor de paracommercie die zij niet terug zien in de folder van de J.P. van den Bentstichting (alle gasten zijn welkom, terwijl dit volgens de paracommercie alleen voor een feestje van persoonlijke aard kan zijn).

Ze stellen dan ook nog de vragen waarom in de vergunning zoals die nu is opgesteld de openingstijden zo ruim zijn opgesteld en waarom de vergunning niet geld voor bijeenkomsten van persoonlijke aard.

Veel vragen en onrustgevoelens dus bij horecaondernemers in Hasselt. Waarbij één ondernemer ook nog een heel persoonlijke opmerking maakte: “Ik ben er niet op tegen dat er voor deze jongeren gezocht wordt naar een werkplek, ik heb zelf ook twee kinderen die in deze groep jongeren vallen. Maar de locatie en activiteiten in ons Hasselt kan niet. (…) Wij verdienen een eerlijke kans om goed te ondernemen. Wij betalen premies en belastingen, leges en hebben te maken met ruim 140 wetten en zorgen voor levendigheid in de gemeente." Een emotionele oproep van W.G. Vos en J.E. Niklaas.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 11.01.13 | 20.12 UUR
Vandaag:
29° | 15°
Meer weer...
Morgen:
26° | 16°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 20.07.18
  • Zaterdag 21.07.18
  • Zondag 22.07.18
  • Maandag 23.07.18
  • Dinsdag 24.07.18
  • Woensdag 25.07.18
  • Donderdag 26.07.18
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.16796 s