Vrijdag 24.06.22 | 19.46 uur

IJsseldelta belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel

Cursus vrijwillige weidevogelbescherming

De agrarische natuurvereniging Camperland organiseert op donderavond 3 april en zaterdagmorgen 12 april een cursus weidevogelbescherming voor vrijwilligers en agrariërs.

Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer deze nesten sparen. Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.

De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als grutto, wulp en tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder beheer zouden deze soorten – vooral de grutto – dramatisch achteruit gaan.

De Agrarische Natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging ruim 190 (boeren) leden die meewerken aan weidevogelbescherming. In de cursus wordt aandacht o.a. besteed aan de weidevogels in relatie tot de moderne landbouw, het zoeken en markeren van nesten in de praktijk. De ANV hoopt met de cursus het doel meer vrijwilligers te betrekken bij de weidevogelbescherming. Tevens kan de cursus een goede aanvulling bieden op het kennisniveau van weidevogels voor de agrariërs in de IJsseldelta.

Aan de deelname van de cursus zijn geen kosten verbonden. Opgave bij Joop Beens tel 038-3856347.

Deelname is beperkt!

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 26.03.14 | 10.54 UUR


advertentie

Vandaag:
22° | 12°
Meer weer...
Morgen:
23° | 11°advertentie
AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
advertentie
0.19319 s