Vrijdag 01.07.22 | 09.25 uur

Duurzaamheid hoog in het vaandel bij WGS

Renovatie Gemaal Nieuw Lutterzijl Kamperzeedijk

Renovatie Gemaal Nieuw Lutterzijl Kamperzeedijk

Renovatie Gemaal Nieuw Lutterzijl Kamperzeedijk© H. Bosch

Waterschap Groot Salland is het gemaal Nieuw Lutterzijl aan de Kamperzeedijk geheel aan het renoveren. Er is een investeringsbedrag mee gemoeid van 1.753.000,00 euro. De werkzaamheden zijn na aanbesteding gegund in september 2013. Na een aantal maanden voorbereidende werkzaamheden wordt nu volop gewerkt aan het gemaal.

Gemaal Nieuw Lutterzijl (gebouwd in 1978) voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een moderne bemalingsinstallatie en daarmee aan de betrouwbaarheid. Het gemaal vertoont een aantal bouwkundige en technische gebreken. Door slijtage zijn de capaciteit en het rendement aanzienlijk teruggelopen.

Gemaal Nieuw Lutterzijl, dat bestaat uit vijf vijzels, is in 1978 gebouwd en ligt aan
de Kamperzeedijk nabij Grafhorst ten noordoosten van Kampen. Het bemaalt de polder De Koekoek en De Halingen met drie bemalingseenheden en een gedeelte van de polder Mastenbroek met twee bemalingseenheden.

Hydrologie
De ontwerpcapaciteit van het huidige gemaal is 2 vijzels x 145 m3/min (Mastenbroek) en 3 vijzels x 75 m3/min (De Koekoek). Door slijtage zijn de capaciteit en het rendement aanzienlijk teruggelopen. Met name voor De Koekoek (610 ha) is een nadere analyse gedaan naar de benodigde capaciteit. Deze polder is aanzienlijk lager (ca. 2 m) dan de rest van de omgeving, waardoor er permanent een forse toestroom is van kwelwater.

Energie
Waterschap Groot Salland gaat duurzaam om met energie. Nieuw Lutterzijl is als grootverbruiker van energie een belangrijk object om de energie-efficiency te vergroten. De renovatie levert naar verwachting een energie-efficiëntiewinst op van circa 14% voor de bemaling van De Koekoek en circa 3% voor Mastenbroek. Bovendien wordt naar verwachting 30% bespaard op gasverbruik door verbeterde meet- en regeltechniek ten behoeve van het vorst/vochtvrijhouden van het gemaal. Dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in opvoerhoogte en draaiuren.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 10.04.14 | 12.48 UUR


advertentie

Vandaag:
21° | 11°
Meer weer...
Morgen:
24° | 11°advertentie

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.24867 s