Zaterdag 20.10.18 | 17.30 uur

Bilder reikt Koninklijke onderscheidingen uit

Lintjesregen 2017 in gemeente Zwartewaterland

Lintjesregen 2017 in gemeente Zwartewaterland

Lintjesregen 2017 in gemeente Zwartewaterland© DKN | RDV

Burgemeester Bilder heeft tijdens de traditionele lintjesregen op woensdag 26 april 2017 aan een vijftal inwoners de versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Een zesde persoon ontving de versierselen behorend bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Geert Moeken
1998 - heden: Duikteam Zwartewater Zwartsluis
Op het gebied van Onderhoud, Techniek en Transport is de heer Moeken belast met allerlei taken. Dit betreft het verzorgen/faciliteren en voorbereiden van alle mogelijke duikactiviteiten.
1994 - 2005: Ouderraad/medezeggenschapsraad Arembergschool
Binnen de Ouderraad/Medezeggenschapsraad heeft de heer Moeken de functies van voorzitter en penningmeester vervuld. Hij was 11 jaar penningmeester en in 1997 werd hij ook voorzitter van de Medezeggenschapsraad, dit voor een periode van 8 jaar. De heer Moeken heeft zich volledig ingezet voor de Arembergschool, die mede door zijn inzet tot bloei kwam. Verder maakte hij deel uit van diverse werkgroepen binnen de organisatie.
1991 - heden: 4 mei-viering Joods leven Zwartewaterland.
De heer Moeken is al die jaren en tot op de dag van vandaag zeer actief bij de begeleiding, coördinatie en organisatie van de jaarlijkse 4 mei-viering. Met het oog op de verkeersveiligheid regelt hij alles. Hij zorgt er ook dat er tijdens de herdenking op de route van het monument geen verkeer rijdt zodat alles in de gepaste stilte kan verlopen.
In 2014 en 2015 heeft de heer Moeken o.a. de tochten uitgestippeld die werden gehouden in het kader van het plaatsen van de Struikelstenen, resp. ten behoeve van de Rondgang bij de Joodse begraafplaats in het kader van de onthulling van het monument.
Vanaf de oprichting tot 2010: penningmeester van Jong Zwartewaterland, en tevens begeleider van de jeugd en toezicht tijdens de soosavonden.
2012 - heden: medewerker aan de plaatselijke Winterfair.
Activiteiten gerelateerd aan de Nationale Sleepbootdagen.

Mevrouw Janna Apolonia Nijmeijer-Gideonse
1997 - 2015: Wereldwinkel Zwartsluis
Mevrouw Nijmeijer heeft de wereldwinkel te Zwartsluis opgericht. Zij was vrijwilliger tot en met 2015. In eerste instantie is zij gestart met een Kringloopwinkel en vanaf 2008 is het alleen Wereldwinkel.
2006 - 2016: Vrijwilliger bij De Veldschuur, Vrienden van de Oldematen.
All-round vrijwilliger. Haar rol binnen de Veldschuur, Vrienden van de Oldematen is divers. Zij is gastvrouw en zij werkt in de tuin. Daarnaast is zij spinster . Op het educatieve vlak is zij eveneens actief.
2004 - heden: Jeugdnatuurclub De Wieden.
Mevrouw Nijmeijer is een enthousiast begeleidster. Groepen kinderen neemt zij mee de natuur in om hen op deze manier vertrouwd te maken met de natuur en hen daarvan het belang aan te tonen. Zij beheert het materiaal.
1987 - heden: Amnesty International Zwartsluis
Binnen de plaatselijke afdeling vervult mevrouw Nijmeijer secretariaatswerkszaamheden, heeft contact met scholen en organiseert acties en presentaties. Zij draagt bij aan het bekendmaken van de beginselen van de organisatie en weet ook anderen te stimuleren (o.a. de jeugd).
1989 - 2013: UNICEF
Actief betrokken bij het organiseren van de verkoop.
Overige taken uit het verleden:
Leidster zondagschool, plaatselijk introduceren Eko-club en mede initiatiefneemster peuterspeelzaal, organisatie diverse collectes.

Mevrouw Roelofje Pluim-Post
1974 - 2012: Hervormd Kerkkoor Zwartsluis
Tijdens het 40 jarig lidmaatschap vervulde mevrouw Pluimt de rol van achtereenvolgens penningmeester en secretaresse.
1986 - 2006: ZOA Vluchtelingenzorg
Mevrouw Pluim was de contactpersoon voor de verkoop van handgemaakte artikelen. Vanaf 1996 beheerde zij de verkoopadressen en coördineerde zij de huis-aan-huis collectes.
1971 - 1982: Hervormde gemeente
Mevrouw Pluim was leidster van de meisjesclubs en zij vervulde tevens het ambt van Jeugdouderling, gedurende 8 jaar.
2013 - heden: Taalpunt Zwartewaterland
Als Taalcoach zet mevrouw Pluim zich in voor de allochtone taalvragers in Zwartsluis. Naast het bijbrengen van de nederlandse taal en geschrift heeft zij een positieve invloed op hun ontwikkeling.
1990 - 2000: Bestuurslid NCVB
Mevrouw Pluim was in de 90 er jaren Bestuurslid waaronder 6 jaar presidente van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond.

De heer Jakop van Lente
2009 – heden: Begeleidend organist samenzang
De heer Van Lente verzorgt de begeleiding van de samenzang tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de afdeling Genemuiden van de PCOB. Ook is hij als organist van de partij tijdens de samenkomsten van de bejaarden van de kerk.
1952 - 1997: Begeleidend organist samenzang
Gedurende 45 jaar heeft de heer Van Lente als vaste organist de samenzang van de erediensten begeleid. Ook bijzondere diesten werden door zijn muzikale bijdrage opgeluisterd.
1995 - heden: Begeleidend organist Bijbelkring bejaarden de Meente
Met zijn orgelspel begeleidt de heer Van Lente stipt en trouw de samenzang tijdens de Bejaarden Bijbelkring.
1999 – heden: begeleidend organist Activiteiten Begeleiding IJsselheem, de Meente Genemuiden
Begeleiden van het zanguurtje van de bewoners van het verpleeghuis.
2014 – heden: betrokken bij de weeksluiting voor alle bejaarden van De Meente
Bij toerbeurt het begeleiden van gemiddeld 60 a 70 mensen.

De heer Willem van Lente
1990 - heden: STG De Eendracht (schaats en trainingsgroep)
De heer van Lente heeft zich vele jaren ingezet en ontplooit nog vele activiteiten voor de vereniging als medeoprichter, bestuurslid, trainer en begeleider.
1968 – heden: Volksijsbaan De Eendracht
Bestuurslid, baancommissaris, hoofd commissie baan. In de zomerperiode allerlei werkzaamheden op gebied van het beheer van baan en clubgebouw. In de winter verzorging van de ijsvloer die er altijd optimaal bij ligt.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Egbert Arent Knoeff
De heer Knoeff is in 2007 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau ter gelegenheid van zijn defungeren als lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Zijn benoeming tot Ridder betreft een bevordering.

2007 – heden: Lid van het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging binnen de PKN.
2004 – 2012: Lid Raad van Toezicht woonzorg concern IJsselheem Kampen-Zwolle-Zwartewaterland
2008 – 2016: Lid Stichting Schrift en Belijden van de Conf. Vereniging en Pastor PKN gemeente Zorgvlied 2013- heden.
2013 – heden: Voorzitter CDA afdeling Zwartewaterland en andere rijwilligersactiviteiten voor deze vereniging. Lid stichting A.A. de Savornin Lohman - Voorzitter Holtense dag tot 2013.
2010 – heden: Voorzitter commissie Training en Zorg Overijssel CDA
1995 – heden: Voorzitter Akorda, bureau voor Onderwijsdienstverlening te Zwolle.
1998 - 2015: Voorzitter Werkgeverscommissie CNVO / 2e voorzitter afdeling IJssel-Vecht (senioren)
2013 - 2014/2015: PCOB Regiocoordinator /Provinciaal Coordinator; Werkbegeleider Gewest Adviseur, lid commissie CSO ; plaatsvervangend Gewest Adviseur.
2014 – heden: Voorzitter Sluuspoort (Sociaal/cultureel/toeristisch/educatief en recreatief centrum Zwartsluis).

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 26.04.17 | 10.25 UUR
Vandaag:
16° | 5°
Meer weer...
Morgen:
17° | 6°


LIVE SPORT
Sc Genemuiden - Sparta Nijkerk 3-0
HFC - DESZ 1-3
Vv Oene - Olympia'28 2-2
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.96419 s