Vrijdag 26.04.19 | 14.51 uur

Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater op de agenda

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 21 september 2017, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

Inspreken
Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dat voor aanvang van de vergadering melden bij de griffie(r). T. 14 038 (ma t/m do) of per e-mail: griffie@zwartewaterland.nl

De bespreekpunten zijn: Raadsvoorstel Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater ten behoeve van de tapijtindustrie De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater t.b.v. de tapijtindustrie’ vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding mogelijk van de tapijtfabriek van Condor Group aan de Randweg in Hasselt. Het gaat om de bouw van een productiehal en een expeditie centrum met bijbehorende buitenterreinen en landschappelijke inpassing daarvan. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben beide ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden verleend en kan de bouw worden gestart.

Raadsvoorstel Benoeming lid Raad van toezicht Stichting Op Kop Stichting Op Kop is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. De leden van de raad van toezicht van de stichting moeten worden benoemd door de gemeenteraad. Vanwege het tussentijds terugtrekken van een lid van de raad van toezicht is er een vacature ontstaan. De gemeenteraad wordt voorgesteld om mevrouw E. Hafkamp met onmiddellijke ingang te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Op Kop.

Raadsvoorstel 'Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Zwartewaterland'
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een Gedragscode vast te stellen voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Zwartewaterland. Er worden verschillende documenten door de gemeenteraad gepubliceerd op het raadsgedeelte van de gemeentelijke webpagina. Hierin kunnen persoonsgegevens staan. Sommige persoonsgegevens mogen niet worden gepubliceerd. De gedragscode biedt duidelijkheid over de publicatie van persoonsgegevens op het raadsgedeelte van de website.

Meer informatie: www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook worden ingezien in het gemeentehuis.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 15.09.17 | 11.13 UUR
Vandaag:
16° | 5°
Meer weer...
Morgen:
16° | 5°advertentie
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.29836 s