Vrijdag 03.04.20 | 19.43 uur

Programmabegroting 2018-2021 in alle jaarschijven

Positief saldo gemeente Zwartewaterland

De Programmabegroting 2018-2021 laat in alle jaarschijven een positief jaarbeeld zien. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland zet hiermee het beleid om structureel financieel gezond te worden consequent door. Structureel is €260.000 opgenomen voor de uitvoering van de motie Onderhoud wegen en groen. Daarnaast is er ruimte om het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing op grond van de meest actuele gegevens te verlagen met € 7. Ook het rioolrecht voor een meerpersoonshuishouden daalt met € 32.

Eénmaal per jaar behandelt de gemeenteraad de programmabegroting. De gemeenteraad stelt met de begroting vast welke doelstellingen gerealiseerd moeten worden en welke resultaten daarmee behaald moeten worden. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2018-2021 op 2 en 9 november 2017.

Uitvoering motie
Bij de behandeling van de paraplunota Kapitaalgoederen 2017 en de Kadernota 2018-2021 heeft de raad het college opgedragen, middels de motie ‘Onderhoud wegen en groen Kadernota 2018-2021’ bij het opstellen van de begroting 2018 ruimte te zoeken om onderhoud van fiets- en voetpaden op niveau B te brengen. Daarnaast heeft de raad gevraagd te inventariseren waar publieke ruimte als onveilig en/of onaangenaam wordt beleefd en bij de begroting 2018 met voorstellen te komen om deze locaties te verbeteren. Wethouder Dick Visserman namens het college van burgemeester en wethouders: “Voor de uitvoering van deze motie heeft de raad bij de zomernota € 600.000 ter beschikking gesteld als éénmalige impuls. Hiermee maken we een eenmalige inhaalslag. Om structureel uitvoering aan de motie te geven is € 260.000 structureel. Dit bedrag hebben we in deze begroting opgenomen.”

Positief financieel beeld
Het meerjarig financiële beeld van de gemeentebegroting is positief. Het in deze raadsperiode strikt gehanteerde financiële beleid werpt daarmee zijn vruchten af. De voorgestelde wijzigingen van de begroting in de jaren 2018 t/m 2021 leiden tot een positief saldo van respectievelijk
€ 678.000, € 1.172.000, € 1.213.000 en € 1.114.000.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 24.10.17 | 07.20 UUR
Vandaag:
9° | 1°
Meer weer...
Morgen:
10° | 2°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 03.04.20
  • Zaterdag 04.04.20
  • Zondag 05.04.20
  • Maandag 06.04.20
  • Dinsdag 07.04.20
  • Woensdag 08.04.20
  • Donderdag 09.04.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.46079 s