Zaterdag 20.04.19 | 20.11 uur

Motie regeling vrijkomende agrarische bebouwing

Overijsselse fracties dienen gezamenlijke motie in

De ChristenUnie Overijssel ziet dat er in Overijssel steeds vaker agrarische bebouwing vrij komt. Dat kan leiden tot verkrotting en verrommeling van de ruimte, bovendien met veel asbest. De mogelijkheden rondom sloop, renovatie en verkoop van agrarisch onroerend goed vraagt aandacht. De ChristenUnie heeft daarom samen met VVD, CDA en D66 een motie opgesteld voor Provinciale Staten om de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing beter te kunnen tackelen.

Gemeenten hanteren verschillende regels en de regelgeving rondom de agrarische bebouwing en deze regelingen zijn vaak complex. Er is daarom behoefte aan goede voorlichting rondom vrijkomende agrarische bebouwing.

Er is een aantal gevallen door stoppende agrariėrs geen opvolger waarbij, anders dan bij regulier (toekomstig) stoppende agrariėrs, er ook geen mogelijkheid meer is vanuit de nog lopende bedrijfsvoering deskundig advies kunnen financieren. Gevolg kan zijn dat er agrarisch vastgoed 'overblijft' waarbij er geen sprake meer is van actieve bedrijfsvoering, en waarbij dit het inhuren van deskundig advies een grote drempel vormt. In deze situatie bestaat de kans dat een pand uiteindelijk onbeheerd overblijft.

De ChristenUnie en collega-partijen willen daarom dat een door de Provincie Overijssel aangeboden adviesvoucher de toegang tot deskundig advies alsnog mogelijk maakt. Hiermee gaat vanuit Overijssel het initiatief naar een goede voorlichting over mogelijkheden en regelgeving.

Ook blijkt Agrarisch vastgoed in een aantal gevallen, ondanks deskundig advies, onverkoopbaar waardoor leningen en hypotheken, met als doel het pand alsnog verkoopbaar te maken, nauwelijks kansrijk zijn.

De ChristenUnie en collega partijen zien daarom graag dat de Provincie aan dit probleem tegemoet komt door bijvoorbeeld borg te staan voor leningen en/of hypotheken. Eigenaren van agrarisch vastgoed en potentiėle kopers weten vaak niet welke vraag en welk aanbod er op enig moment is. Regelingen waarbij vierkante meters sloop (in ruimtelijk opzicht) kunnen worden uitgeruild tegen vierkante meters (nieuw)bouw bestaan maar eigenaren kunnen deze koppeling vaak niet maken omdat partijen die deze uitruil met elkaar zouden kunnen doen elkaar veelal (nog niet) niet kennen. Daarom wordt voorgesteld na te gaan of een eventuele sloopbank (bijeenbrengen van vraag en aanbod) hierbij een behulpzaam instrument zou kunnen zijn.

Partijen, waaronder de ChristenUnie vragen aan Gedeputeerde Staten Instrumenten te verkennen die kunnen bijdragen aan een transitie van vrijkomende agrarische bebouwing naar nieuwe bestemmingen en of sloop. Overleg met partners en instanties die een rol kunnen hebben in de uitvoering kan hieraan dienstbaar zijn. Tevens roepen partijen Gedeputeerde Staten op om de mogelijk synergie met het bestaande asbestbeleid te verkennen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 08.11.17 | 13.15 UUR
Vandaag:
23° | 9°
Meer weer...
Morgen:
25° | 9°


LIVE SPORT
V.V. Buitenpost - SC Genemuiden 1-1
Olympia'28 - DSV'61 0-0
DESZ - NEC Delfzijl 2-0
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.97201 s