Zaterdag 20.04.19 | 20.11 uur

Raad stemt in met belastingen en heffingen 2018

VVD krijgt afvalstoffenheffing niet verder omlaag

Nadat vorige week de Programmabegroting 2018-2021 werd vastgesteld, stemde de gemeenteraad op donderdag 9 november 2017 in met de daaruit voortvloeiende verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2018. De heer Smits van de VVD bracht nog wel een amendement in, waarin hij voorstelde het vastrecht afvalstoffenheffing met de 125.000 euro extra dividend van de ROVA niet naar 122, maar naar 114 euro te verlagen. Het merendeel van de raad ging echter mee met de eerder gegeven verklaring van wethouder Visserman dat er bewust voor gekozen is het voordeel van dit extra dividend over meerdere jaren uit te smeren en niet in een keer aan de inwoners terug te geven.

In het amendement constateerde de heer Smits dat in de verordening een tarief van 122 euro voor het vastrecht afvalstoffenheffing is opgenomen. "In de vorige raadsvergadering erkende onze wethouder van financiŽn dat het extra dividend van de ROVA ruimte biedt voor een verlaging van 15 in plaats van de voorgestelde 7 euro", verwoordde hij zijn motivatie in het amendement. "In onze ogen hoeft de gemeente geen spaarkasfunctie voor de inwoners van Zwartewaterland te vervullen." Alleen Gemeentebelangen was, net als de VVD, van mening dat gelden die overblijven terug moeten vloeien naar de inwoners en dus steunde deze tweemansfractie het amendement.

Mevrouw Dijkstra van de PvdA riep het college op te onderzoeken of inwoners met dit extra dividend een extra service in de vorm van enkele gratis stortingen van grofvuil en een uitbreiding van het aantal gratis stortingen van grof tuinafval geboden kan worden, wat wethouder Visserman wel wilde toezeggen. Tot slot bleken de heer Kolk van de SGP en de heer Ooms van de ChristenUnie van mening dat het helemaal niet verkeerd is om rekening te houden met tegenvallers in de toekomst. "Dit amendement is een voorbeeld van slecht beleid", stelde de heer Ooms. "Wij sparen het geld niet op, maar geven het verdeeld over meerdere jaren terug aan de inwoners, die in mijn ogen baat hebben bij meer stabiele tarieven in plaats van schommelingen tussen lastenverlichting en vervolgens weer lastenverzwaring."

Naast een verlaging van het vastrecht afvalstoffenheffing naar 122 euro - het tarief voor een enkele aanbieding van restafval bij de ondergrondse container blijft 1,55 euro en voor een enkele aanbieding van restafval via de 240 liter container blijft 9,21 euro - kunnen de inwoners van Zwartewaterland ook rekenen op een verlaging van de rioolheffing; voor een eenpersoonshuishouden gaat de heffing naar 292 euro, voor een meerpersoonshuishouden naar 353 euro en voor niet-woningen per m3 waterverbruik naar 2,67 euro met een minimum van 353 euro.

Bij de aanpassing van de tarieven voor de onroerend zaakbelasting (ozb) vormt het neutraliseren van waardeschommelingen het uitgangspunt. Met een waardestijging van 4 procent voor woningen en een waardedaling van 0,14 procent voor niet-woningen gaat het tarief voor eigenaren van woningen van 0,1178 naar 0,1144 procent, voor eigenaren van niet-woningen van 0,2224 naar 0,2250 procent en voor gebruikers van niet-woningen van 0,1657 naar 0,1677 procent.

De overige tarieven - hondenbelasting, precariobelasting, toeristen en watertoeristenbelasting, forensenbelasting, begraafrechten, marktgelden, havengelden en eenmalig rioolaansluitrecht - worden met 1 procent geÔndexeerd voor prijscompensatie. Mevrouw Bosma van het CDA hoort nog graag van het college wat er nou precies met de opbrengst van de hondenbelasting wordt gedaan, wat wethouder Visserman haar heeft toegezegd.

Tot slot zijn de voorlopige, door de Rijksoverheid vastgestelde maximum tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen bekend gemaakt.

- Paspoort: 18 jaar en ouder - 65,30 euro
- Paspoort: jonger dan 18 jaar - 52,00 euro
- NL identiteitsbewijs: 18 jaar en ouder - 51,05 euro
- NL identiteitsbewijs: jonger dan 18 jaar - 29,05 euro
- Spoedlevering reisdocument - 47,55 euro
- Rijbewijs - 39,65 euro
- Spoedlevering rijbewijs - 34,10 euro

Naar verwachting zullen deze maximum tarieven voor eind december definitief zijn.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 09.11.17 | 21.37 UUR
Vandaag:
23° | 9°
Meer weer...
Morgen:
25° | 9°


LIVE SPORT
V.V. Buitenpost - SC Genemuiden 1-1
Olympia'28 - DSV'61 0-0
DESZ - NEC Delfzijl 2-0
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
13.03462 s