Woensdag 21.08.19 | 17.54 uur

In gesprek met Tamme Spoelstra, lijsttrekker ChristenUnie

'Het omzien naar al onze inwoners zit in onze christelijk sociale aard'

In gesprek met Tamme Spoelstra, lijsttrekker ChristenUnie

In gesprek met Tamme Spoelstra, lijsttrekker ChristenUnie© DKN | RDV

Fractievoorzitter en lijsttrekker Tamme Spoelstra kijkt dankbaar terug op de afgelopen vier jaar, waarin zijn partij ChristenUnie samen met SGP en CDA de coalitie vormde. "Er was weinig ruimte voor nieuw beleid, maar als coalitie en raad werkten wij in goede harmonie en samen met inwoners aan grote opgaven als de financiële positie van onze gemeente en een zachte landing van de naar ons overgehevelde taken op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen in het Sociaal Domein. Het is ons gelukt om, met wat meer vlees op de botten, weer vooruit te kunnen kijken."

Vier jaar lang vormde het coalitieakkoord 'Samen sterker' de leidraad voor het gemeentelijk beleid. Over een antwoord op de vraag wat hij als mooiste resultaat ziet, hoeft Spoelstra niet lang na te denken.

"Ik ben vooral blij met de menselijke maat. Het naar gemeenten overhevelen van de taken op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen bracht namelijk het risico met zich mee dat mensen buiten de boot zouden vallen. Om dat te voorkomen, creëerden wij één centrale toegang waar iedereen met zijn of haar hulpvragen terecht kan."

Verder is Spoelstra blij dat deze coalitie niet alleen de wijkagent, maar ook de eigen brandweer en ambulance, dankzij goede samenwerking binnen de veiligheidsregio, heeft weten te behouden. "Ook onze kerncoördinatoren, ik noem ze liever ambassadeurs, van de drie kernen blijken een echte winst. Inwoners weten ze prima te vinden met slechts een idee of concreet plan om hun leefomgeving te verbeteren." Volgens Spoelstra zijn burgerinitiatieven een mooi voorbeeld van onze veranderende samenleving, waarin de muren van het gemeentehuis meer en meer geslecht worden.

Met deze raadsperiode is het werk niet gedaan en dus valt in het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol samenleven’ te lezen hoe de ChristenUnie deze en andere punten de komende vier jaar verder uit wil werken. "Met te veel jongeren in de zware zorg moet de preventieve kant meer ontwikkeld worden. Net als de omgekeerde toets, waarbij niet de regel, maar de wens van de mens leidend is. Met onder andere onze sportverenigingen denken wij graag na over participatie van al onze jongeren." Ook wil deze partij met de verschillende wijken kijken hoe inbraken nog beter voorkomen kunnen worden.

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk speerpunt voor de ChristenUnie. "Wij hebben de Schepping in bruikleen en daar moeten wij, ook voor de volgende generaties, goed op passen. Samen met de lokale landbouw, ondernemers en inwoners willen wij een gedeelde visie uitwerken in een concrete duurzaamheidsagenda, waarmee wij een voorbeeld voor andere gemeenten kunnen zijn. Er is in onze gemeente misschien geen plek voor grote windmolens, maar vanuit ons innovatief denken kunnen wij bijvoorbeeld wel eerder woningen zonder gasaansluiting bouwen."

Het is aan de kiezers of de ChristenUnie de ambities uit het verkiezingsprogramma in het volgende coalitieakkoord onder kan brengen. "Dan hebben wij onze vijf zetels wel nodig, een zesde zou helemaal een mooi geschenk zijn. Ook hopen wij dat onze wethouder Knol zijn goede werk binnen het Sociaal Domein integraal voort kan zetten. Altijd blijft ons uitgangspunt dat iedereen meetelt en naar vermogen een steentje bijdraagt. Het omzien naar elkaar, naar al onze inwoners, zit in onze christelijk sociale aard, waarmee wij ons duidelijk onderscheiden van de andere politieke partijen in onze gemeente."

Zie ook het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie op www.zwartewaterland.christenunie.nl

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 16.03.18 | 18.00 UUR
Vandaag:
22° | 13°
Meer weer...
Morgen:
24° | 13°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.29654 s