Donderdag 23.05.19 | 21.35 uur

Actiegroep Red Genne niet eens met besluit schoolbestuur

OBS Genne sluit deuren aan eind van het schooljaar

Op donderdag 15 maart 2018 grepen ouders van actiegroep Red Genne de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen aan om hun vraagtekens te zetten bij het besluit van het schoolbestuur van stichting Op Kop om OBS Genne aan het eind van dit schooljaar definitief te sluiten. "De nodige acties en geluiden van onze kant konden het tij helaas op geen enkele manier keren", zie inspreker Jeff Hijlkema. "Daarom zien wij ons genoodzaakt u als gemeente om hulp te vragen."

De actiegroep zet grote vraagtekens bij de gang van zaken omtrent de totstandkoming van dit voor hun kinderen, zoals Hijlkema het verwoordde, drastische besluit. Die vraagtekens hebben betrekking op drie, in de ogen van de ouders, zorgelijke punten.

De ouders zijn ontevreden over de inspanning en inspanningsbereidheid van het bestuur als het gaat om het vinden een duurzame oplossing voor de gestelde problematiek: geen duurzame aanwas van leerlingen en het niet kunnen vinden van geschikte leerkrachten. "Hierdoor is onrust en onzekerheid ontstaan onder ouders en is het leerlingenaantal door voortijdig vertrek tot negen gedaald", schetste Hijlkema de situatie van de afgelopen maanden. "Dat heeft logischerwijs veel gewicht in de schaal gelegd om werkelijk tot sluiting over te gaan."

Volgens de ouders heeft het bestuur een wettelijke zorgplicht naar leerlingen toe en lijkt zich middels sluiting hieraan te onttrekken. "OBS Genne blijkt in deze regio voor een groep leerlingen de ideale en zelfs enige nabije uitkomst voor onderwijs", stelde Hijlkema in zijn betoog. "In het ergste geval krijg je na sluiting te maken met kinderen waar geen geschikt onderwijs voor te vinden is, met alle zorg van dien."

De ouders zijn van mening dat het bestuur in welke zin dan ook geen alternatief heeft gepresenteerd. "De actiegroep is op eigen initiatief met een plan voor behoud van de school gekomen", vertelde Hijlkema. "Het bestuur en de medezeggenschapsraad hebben ons plan aangehoord, maar het vervolgens niet als startpunt opgepakt voor verder onderzoek naar de door ons geopperde levensvatbare mogelijkheden tot behoud van OBS Genne." De actiegroep voelde zich op dit punt gesteund door een rapport van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Tot slot ziet de actiegroep een sterk regionale functie voor OBS Genne. "Hier wordt werkelijk al ruim twee eeuwen dankbaar gebruik van gemaakt", aldus Hijlkema. "Nu wordt deze unieke onderwijskeuze weggehaald, niet bepaald humaan te noemen. Wij hebben in alle redelijkheid begrip voor sluiting van een school, echter pas als gebleken is dat na de nodige duurzame inspanningen en onderzoeken een dergelijk besluit echt de enige optie blijkt."

Vanuit de raad klonken enkele vragen. Zo bleek het wat onduidelijk wat de actiegroep nu precies van de raad verwachtte en klonk de kanttekening dat raad en college niet op de stoel van de schoolbestuurder kunnen gaan zitten. Wethouder Speksnijder liet in zijn reactie weten dat er voor volgende week al een gesprek met de directeur van stichting Op Kop gepland staat. "In dezelfde week zou ik ook graag de actiegroep spreken", gaf Speksnijder de aanwezige ouders te kennen. Of deze gesprekken van invloed zijn op het besluit OBS Genne aan het eind van dit schooljaar te sluiten, zal moeten blijken.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 15.03.18 | 22.40 UUR
Vandaag:
22° | 7°
Meer weer...
Morgen:
20° | 7°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.28781 s