Dinsdag 25.06.19 | 17.11 uur

Raad voelt zich met de rug tegen de muur gezet

Realisatie bypass rotonde N331/N756 uiterst onzeker

Rotonde N331-N759

Rotonde N331-N759©

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 april 2018 werd lang gesproken over een mogelijke bypass aan de nieuw aan te leggen rotonde op de N331/N759, zodat er een betere aansluiting voor het (vracht)verkeer vanuit Genemuiden richting Zwolle wordt gerealiseerd. De raad twijfelde niet zo zeer over de bypass zelf, maar voelde zich met de rug tegen de muur staan door de ongebruikelijk korte termijn waarop de provincie de gemeente Zwartewaterland verzoekt met een bedrag van 765.000 euro duidelijkheid te geven over medewerking aan de realisatie van de bypass. Met het aannemen van een amendement uit de koker van ChristenUnie, SGP, BGZ en VVD werd de besluitvorming over dit bedrag opgeschort, wat de komst van de bypass uiterst onzeker maakt.

Geruime tijd geleden nam Ondernemerskring Genemuiden (OKG) het initiatief voor een aanpassing van de geplande rotonde op de N331/N759, maar deze korte bypass bleek niet mogelijk. Pas in de laatste dagen van maart 2018 presenteerden de provincie en aannemer een haalbaar alternatief: een extra rijbaan parallel aan de N331 die ter hoogte van de Hanzeweg aansluit op de N331. Randvoorwaarde bij dit alternatief zijn meerkosten tussen de 765.000 en 1.785.000 euro (een verschil veroorzaakt door mogelijk een extra damwand als een sloot op gebied van Staatsbosbeheer niet verlegd kan worden, red.), waarvoor een beroep wordt gedaan op de gemeente Zwartewaterland. Als randvoorwaarde geldt ook besluitvorming voor 14 april 2018, zodat de totale reconstructie van de N331 binnen de planning kan worden gerealiseerd.

Aan het begin van deze raadsvergadering riepen twee insprekers, waaronder de voorzitter van OKG, de raad op in te stemmen met het voorstel van het college om maximaal 765.000 euro beschikbaar te stellen.

Volgens de voorzitter is het belang van de bypass namelijk groot. "Zo brengt de bypass een vloeiender verkeersbeeld met minder hinder voor het verkeer dat vanaf de brug bij Hasselt richting Zwolle gaat. Met de bypass wordt achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie voorkomen, wat van belang is voor de toename van het aantal verkeersbewegingen dat de komende jaren door economische groei en de verkregen status van topwerklocatie sterk zal toenemen. Het huidige plan zonder bypass is gebaseerd op achterhaalde cijfers van bijna tien jaar geleden. Bovendien brengt het voor de rotonde stoppen en weer optrekken van vrachtverkeer geluidsoverlast en een extra belasting voor het milieu met zich mee. Als wij deze kans nu niet grijpen, verwachten wij dat er binnen afzienbare tijd alsnog iets gedaan moet worden met bijkomende kosten die twee tot drie keer hoger liggen dan het nu gevraagde bedrag."

Ook het college voelde zich door de provincie in een zeer oncomfortabele positie gebracht, maar bleek bereid de gevraagde medewerking onder specifieke voorwaarden te verlenen. Met het raadsvoorstel stelde het college een maximale bijdrage van 765.000 euro voor, waarbij alle risico's door de provincie gedragen worden. Daarnaast beschouwde het college dit bedrag als maximum, waarbij de mening was toegedaan dat ook de provincie en ondernemers uit Genemuiden een substantiŽle bijdrage moeten leveren aam de realisatie van de bypass.

Tijdens de raadsvergadering liet burgemeester Bilder onder andere weten dat inmiddels duidelijk is geworden dat de extra damwand niet nodig is en dat de gedeputeerde heeft toegezegd eventuele meerkosten en het toekomstige beheer en onderhoud van de bypass voor provinciale rekening te nemen.

Deze aanvullingen bleken echter onvoldoende om het ingediende amendement niet in stemming te brengen. In het amendement stellen ChristenUnie, SGP, BGZ en VVD een wijziging van het raadsvoorstel voor en te besluiten wel in te stemmen met het streven de bypass te realiseren, maar eerst onderzoek te doen naar de realiseerbaarheid van de bypass en daarbij medefinanciering door de provincie, HMO en OKG, een vergunningenscan en risico-analyse te betrekken.

Verder stelden de vier fracties voor wel 50.000 euro beschikbaar te stellen voor eventueel noodzakelijke voorbereidingen, maar de besluitvorming over het totale bedrag van 765.000 euro op te schorten tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Het CDA stemde tegen het amendement en bleek bereid met het voorstel van het college mee te gaan. PvdA en Gemeentebelangen stemden tegen, omdat het hier een provinciale weg betreft en de kosten in hun ogen dus ook voor rekening van de provincie zijn. ChristenUnie, SGP, BGZ en VVD stemden voor het amendement, waarmee het met een meerderheid van stemmen werd aangenomen.

De burgemeester beloofde het besluit over te brengen aan de provincie en er het beste van te maken, al achtte hij de kans groot dat de komst van een bypass hiermee over en uit is.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 13.04.18 | 14.25 UUR
Vandaag:
35° | 21°
Meer weer...
Morgen:
30° | 18°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.27908 s