Dinsdag 14.07.20 | 13.07 uur

Bilder reikt Koninklijke onderscheidingen uit

Lintjesregen 2018 in Zwartewaterland

Dhr. J.W. Oolbekkink (l) lid in de orde van Oranje Nassau

Dhr. J.W. Oolbekkink (l) lid in de orde van Oranje Nassau© DKN | RDV

Zes inwoners van de gemeente Zwartewaterland ontvingen op donderdag 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijk onderscheiding uit handen van burgemeester Bilder. De versierselen, behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, werden aan vijf gedecoreerden uitgereikt. Eén gedecoreerde verblijft in het buitenland. Hij krijgt zijn onderscheiding op een later moment overhandigd.

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Met de woorden 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau' kregen de volgende personen de onderscheiding opgespeld door burgemeester Bilder.

Overzicht decorandi 2018 en hun verdiensten

Anton Blankvoort
1986 – heden Lid kerkbestuur Thomas à Kempis Parochie locatie St. Stephanus Hasselt
Tevens is hij collectant, koster, onderhoudt hij de kerk, kerktuin, pastorie en de begraafplaats. De heer Blankvoort is projectmatig actief bij bouw-of verbouwingsactiviteiten. Hij is betrokken bij bijzondere gelegenheden zoals de jaarlijkse bedevaart, Sacramentsdag en Monumentendag.

1997 – heden Gediplomeerd molenaar bij Korenmolen “De Zwaluw” in Hasselt
Zijn werkzaamheden beperken zich niet alleen tot het laten draaien van de molen. Hij levert onder andere een onmisbare bijdrage in de vorm van het onderhoud, het vervangen en vervaardigen van het staal-en ijzerwerk in de molen.

2012 – heden Molenaar en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer – Nationaal Park Weerribben-Wieden
Naast zijn werk als molenaar coördineert hij de inzet van en begeleidt hij enkele molenaars in opleiding. Wekelijks is hij actief in de Weerribben met het timmerklussen aan allerlei recreatieve voorzieningen.

Jan Oolbekkink
1975 – 1994 Kerkvoogd Hervormde gemeente Hasselt
Naast kerkenraadslid heeft de heer Oolbekkink met zijn bouwkundige achtergrond een grote bijdrage geleverd aan het onderhoud, restauratie en behoud van de Grote Kerk in Hasselt.

1996 – heden Bestuurslid Stichting tot Behoud van de Korenmolen De Zwaluw en bestuurslid van de “Stichting Vrienden van de Korenmolen De Zwaluw te Hasselt
Met zijn achtergrond als architect geeft hij het bestuur bouwkundig advies. Hij heeft de restauratie in 1996 bouwkundig begeleid. Hij bewaakt de onderhoudstoestand van de molen en het pakhuis en initieert indien nodig restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.

2004 – 2012 Reisleider en voorzitter Stichting Ichthus Reizen Boskoop. Meerder keren is de heer Oolbekkink mee geweest als reisleider van de Christelijke reisorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Als voorzitter heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het 10-jarig bestaan van de Stichting in 2009.

2010 – 2017 Organisatie seniorenmiddagen Hervormde gemeente Hasselt

2010 – 2015 Vrijwilliger Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek
In dit tijdelijke huis waar geestelijke begeleiding wordt geboden aan mensen die een periode afstand nemen van hun woon/werksituatie. In het weekend verving hij op vrijwillige basis de betaalde staf.

Margje Hoekman
1978 – heden Zondagsschool De Zaaier, Genemuiden. Leidinggevende en Bestuurslid
Gedurende 14 jaar functie van secretaresse.
Jaarlijkse afscheidsavond groep 8, uitjes met de kinderen organiseren ,en jaarlijks uitje met de leiding; aandeel in diverse commissies.
Ter gelegenheid van het 60- en 70-jarig bestaan de voorbereiding en de begeleiding van de spelletjes.

1968 – 1996 Vakantie Bijbel Klub Genemuiden
Lid van het Bestuur/Stuurgroep.
Ieder jaar wordt deze gehouden voor kinderen van de basisschool. Met name het verzorgen van de publiciteit en het zoeken en faciliteren van medewerkers.

2002 – heden Koor Voices Genemuiden
Mevrouw Hoekman doet naast het zingen in het koor ook veel aan ondersteuning van het bestuur bij de organisatie van de concerten, de verkoop van kaarten en andere voorkomende activiteiten.

2011 – 2013 Vrijwilliger in zorgcentrum De Meente, Genemuiden. Dit zorgcentrum in Genemuiden is dé ontmoetingsplek voor ouderen. Decoranda zet zich meerdere avonden per maand in om de contacten met de ouderen te bevorderen. Zij voelt zich betrokken bij de gemeenschap en ontplooit er daadwerkelijk activiteiten.

2013 – 2015 Meisjes- en Jongensvereniging van de Hervormde Gemeente. Tijdens deze periode was mevrouw Hoekman leidster van een groep.

Heden Mantelzorger
Al vele jaren helpt mevrouw Hoekman dagelijks
terugkerende zaken voor haar moeder. Daarnaast biedt zij haar verdere ondersteuning.

Hennie van Veen-Moorman
1995 - 2005 Basisschool de Wijngaard, Zwartsluis
Lid ouderraad en diverse bestuursfuncties. Decoranda hielp met de uitvoering en voorbereiding zoals: sportdagen, schoolreisjes, Koninginnedag.

1999 – heden Bestuurslid VVN Zwartsluis
Betrokken bij verkeersexamen groep 7, fietsencontroles en verlichtingsacties.

2002 – heden Vrijwilliger bij IJsselheem, Zwartsluis . Initiatiefnemer en zorgdrager voor de uitvoering van activiteiten voor ouderen zoals: themadagen, bloemstukken maken, sinterklaas, Kerst. Met Koningsdag kostuums naaien en het versieren van de fietsen, rolstoelen.

2007 – heden Coördinator collecte Hartstichting, Zwartsluis
2008 – heden Evenementen hulpverlener Rode Kruis
Vrijwilliger bij de evenementen in Zwartsluis.
2009 – heden Lid van de Quiltsisters, Zwartsluis
Vervaardigen van quiltdekens voor kindertehuizen in Polen en Oekraïne.

2011 – heden Medewerker Ziekendienst, Zwartsluis
Verantwoordelijk voor bezoek aan zieken in Zwartsluis en collectant.

2011 – heden Ouderling-kerkrentmeester, leidster kindernevendienst en beheerder van het kerkelijk gebouw de Poort, Zwartsluis

2016 – heden Coördinator collecte Longfonds en Maag Lever Darm stichting.

Jan Kootstra
1985 – 2012 Directeur OBS Aremberg, Zwartsluis
Duidelijke visie op Openbaar Onderwijs in Zwartsluis en zich daarvoor ingezet om dit op de kaart te zetten. Mede daardoor groei van het onderwijs.

1986 - 1991 Radio Omroep Organisatie, Zwartsluis
(voorheen Radio Omroep voor Ouderen en zieken.)
Door de verzelfstandiging richt men zich op de hele bevolking van Zwartsluis. De heer Kootstra werd de eerste voorzitter van deze nieuwe omroeporganisatie.

1993 – 2001 Het Rode Kruis, Zwartsluis
Voorzitter Rode Kruis Zwartsluis, betrokken bij Jeugd-Rode Kruis, fondsen werven, oefenlocaties faciliteren, nieuwe kledinglijn. Belangrijke rol bij het samenvoegen van de Rode Kruis-afdelingen van de drie Zwartewatersteden tot de nieuwe afdeling Zwartewaterland. Actief bij het organiseren van de vakantieweek van de Henri Dunant, afgemeerd in Zwartsluis.

1994 - 2012 ROOZ Lid van het Algemeen Bestuur, Zwartsluis. Inzet namens de stroming onderwijs en educatie – ervoor zorgen/controleren of de stroming in de programma’s voldoende aan bod komen

2001 – heden Jurylid ZGV, Zwartsluis
Deskundig in het beoordelen van de turnvaardigheden – jurylid van plaatselijke wedstrijden en wedstrijden binnen de gemeente Zwartewaterland.

2012 – heden Vrijwilliger en adviseur OBS Aremberg, Zwartsluis. Na zijn pensionering blijvend actief en betrokken bij schoolontwikkelingen (advies geven) en binnen diverse werkgroepen.

2013 - heden Stichting de Nieuwe Schans, Zwartsluis. De heer Kootstra is secretaris vanaf het moment dat de Stichting werd opgezet vanuit een burgerinitiatief. Daarnaast andere bestuurstaken en meerdere vrijwilligerstaken.

2013 - h Woonzorgconcern IJsselheem, Zwartsluis
Lid van de cliëntenraad De Schans – verdiept zich in de onderwerpen die besproken moeten worden.

Herman ten Klooster
1978 – 1985 Zaalvoetbal Hasselt
Het team ZHV is opgericht op 1 januari 1980. Ontstaan uit teams die spelenderwijs meededen met zaalvoetbaltoernooien. Inmiddels zijn er 3 herenteams en 1 damesteam, aangesloten bij KNVB district Noord

1994 – heden PKN Hasselt
Lid van de kerkenraad waaronder enkele jaren scriba en voorzitter. Daarnaast functies in het jeugdwerk.

1990- 2017 CNV Vakmensen/CNV Hout en Bouw
Algemeen bestuurslid en voorzitter van de afdeling Hasselt. Organiseren van minimaal 1 ledenvergadering per jaar. Organiseren van inloopspreekuur

Bestuurslid van het sectorbestuur Hout, adviesorgaan voor CNV Vakmensen. Adviserend op het gebied van afsluiten van cao’s.

1957 -2017 Phoenix Pallets, Hasselt Hoofdfunctie
Productieleider Voorbewerking

1989 -2000 Or Phoenix Pallets bv Lid van de OR – later van de COR (Centrale Ondernemingsraad
De heer ten Klooster heeft in 1989 mede met anderen de OR opgericht en er zitting in genomen. Vanaf 1995 behartigde hij de belangen van de werknemers binnen de in dat jaar opgerichte Centrale Ondernemingsraad.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 26.04.18 | 10.46 UUR


advertentie

Vandaag:
18° | 12°
Meer weer...
Morgen:
21° | 11°


AGENDA
  • Dinsdag 14.07.20
  • Woensdag 15.07.20
  • Donderdag 16.07.20
  • Vrijdag 17.07.20
  • Zaterdag 18.07.20
  • Zondag 19.07.20
  • Maandag 20.07.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.31841 s