Zaterdag 20.10.18 | 09.03 uur

Raad hoort toelichting op sluiting OBS Genne

'Wij hebben het besluit met pijn in ons hart genomen'

Nadat de oudergroep ‘Red Genne’ enkele weken geleden haar visie op het besluit omtrent de sluiting van OBS Genne met de raad heeft gedeeld, maakte Alberto Boon, de verantwoordelijk directeur/bestuurder van Stichting Op Kop, op donderdag 26 april 2018 van de gelegenheid gebruik zijn kant van het verhaal te belichten. “Wij hebben het besluit tot sluiting met pijn in het hart genomen. Vanwege de mooie geschiedenis van meer dan 250 jaar, vanwege de kwaliteit van het onderwijs en vanwege de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Het is echter een weloverwogen besluit.”

De eerder gedeelde visie van de oudergroep ‘Red Genne’ werd door de heer Boon als onredelijk en op onderdelen onwaar bestempeld, wat zijn behoefte verklaart om hetgeen de stichting heeft gedaan en doet met de raad te delen. “De medezeggenschapsraad heeft instemmend op ons besluit gereageerd, aan het eind van de procedure hebben wij de complimenten van de vereniging openbaar onderwijs ontvangen en goedkeuring van de Raad van Toezicht gekregen, maar dat vervult ons niet met trots.”

In zijn verdere betoog, gaf de heer Boon de raad enig inzicht in de praktijk van de laatste jaren. "Wij zijn voorstander van thuis nabij onderwijs, maar er komen al jaren nauwelijks kinderen uit de directe omgeving van Genne. Ook zijn wij voor een duurzame voorziening met een gelijkwaardige opbouw in leeftijd en groep, maar in de praktijk zijn de leerlingen vooral zij-instromers met een speciale onderwijs- en zorgvraag en met ouders die pas in tweede of derde instantie voor onze school kiezen."

Daarnaast liet de heer Boon weten voorstander te zijn van een school als sociale, onderwijskundige en pedagogische voorziening, waarbij leerlingen met elkaar spelen en van en met elkaar leren, maar dat vraagt om een zeker volume in leerlingenaantal. "Ondanks al onze inspanningen komen wij nu op minder dan 23 leerlingen, wat de wettelijke opheffingsnorm is en dus kunnen wij niet anders dan onze school per 1 augustus 2019 sluiten. Wij hebben iedere ouder en ieder kind beloofd ons uiterste best te doen een passende plek op een andere school te vinden."

De wet schrijft voor dat de school nog een jaar en dus tot 1 augustus 2019 onderwijs moet aanbieden. De heer Boon gaf aan zich aan de wet te zullen houden, maar meende ook dat de situatie aan het eind van dit schooljaar al zorgelijk, zo niet onhoudbaar is. "Volgend schooljaar zullen slechts enkele kinderen onze school bezoeken, maar met het perspectief van sluiting is het de vraag of zij allemaal het jaar vol maken."

In de ogen van de heer Boon is er met slechts drie, vier of zes leerlingen geen sprake meer van een school. "En dus doen wij er alles aan de school een jaar eerder, per 1 augustus 2018, te sluiten. Niet omdat wij het leuk vinden, maar omdat wij het vanuit onze professie als verplichting naar de kinderen zien. Daarnaast willen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een waardig afscheid bieden en de school niet als nachtkaars uit laten gaan."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 26.04.18 | 23.00 UUR


advertentie

Vandaag:
14° | 4°
Meer weer...
Morgen:
15° | 5°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.21745 s