Zaterdag 20.10.18 | 09.03 uur

PvdA kritisch over stimulering duurzaamheid

Raad stemt in met bestemmingsplan Agnietenterrein

Herontwikkling voormalig Agnieten-terrein

Herontwikkling voormalig Agnieten-terrein© Gem. Zwartewaterland

Op donderdag 26 april 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor het voormalige Agnietenterrein in Zwartsluis. Hiermee is de weg vrij voor de uitgifte van de kavels voor het nieuwbouwplan dat in overleg met stichting Fortresse tot stand is gekomen. De PvdA schaarde zich ook achter het bestemmingsplan, maar toonde zich met een motie kritisch ten aanzien van het collegebesluit om toekomstige kopers van de acht twee-onder-een-kapwoningen en zeven vrijstaande woningen met maximaal 126.000 euro tot duurzaam en gasloos bouwen te stimuleren.

De heer Rietman (PvdA) liet weten warm voorstander van duurzaamheid te zijn, maar noemde het hiervoor genoemde collegebesluit om meerdere redenen ongewenst. "Deze regeling heeft betrekking op slechts vijftien te realiseren woningen, terwijl er tussen nu en 2025 naar schatting 800 nieuwbouwwoningen in Zwartewaterland te verwachten zijn. Het is ondenkbaar dat deze regeling voor al die woningen gaat gelden, want dat zou de gemeente tussen de zes en zeven miljoen euro gaan kosten. Daarnaast geldt deze regeling ook niet voor de lopende nieuwbouw in Hasselt en Genemuiden en daarmee werkt het ongelijkheid in de hand. En dan heb ik het nog niet eens over de opgave tot verduurzaming van bestaande woningen, waaraan deze regeling op geen enkele manier tegemoetkomt." De motie leidde tot een lange discussie, ook over het feit of met dit collegebesluit het budgetrecht van de raad wel of niet met voeten getreden is. Bij stemming vond de PvdA alleen de VVD aan haar zijde en daarmee werd de motie niet aangenomen.

In tegenstelling tot de motie stond de raad wel volledig achter het nieuwe bestemmingsplan dat de bouw van 32 woningen, waaronder maximaal acht appartementen, mogelijk maakt. In het bestemmingsplan is de structuur van water en wegen vastgelegd. Qua woningaantallen, woningsituering en woningtypen is er ruimte voor flexibiliteit. Zo ook op de locatie van de voormalige Mulo, waar afhankelijk van de vraag appartementen of grondgebonden woningen mogelijk zijn. Meerdere fracties vroegen wethouder Speksnijder wanneer en op welke gronden deze keuze gemaakt zal worden. "Ik wil benadrukken dat ook ons uitgangspunt een appartementencomplex is. Als ik hoor hoeveel belangstelling er is, zie ik dat wel goed komen." Het totale plan past binnen het kenmerk 'wonen aan het water', waarmee Zwartsluis zich onderscheidt van de andere kernen in Zwartewaterland. Qua architectuur schrijft het bijbehorende beeldkwaliteitsplan de Delftse school voor, waarmee de stijl van de voormalige Mulo en andere nog omliggende gebouwen alle eer wordt aangedaan.

Op het bestemmingsplan waren wel twee zienswijzen ingediend tegen de rij van vier woningen aan de Arembergerstraat. De indieners zijn van mening dat deze rij woningen niet passend is, het uitzicht belemmert en tot inkijk en verlies van privacy leidt. Mevrouw Fijn (BGZ) vroeg de wethouder of er persoonlijke gesprekken met deze mensen zijn gevoerd en daar kon hij bevestigend op reageren. Voor de gemeente waren de zienswijzen geen aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. In haar ogen vormt de rij woningen een passende aansluiting op de bestaande woonwijk, ook qua architectuur. Bovendien staan deze woningen niet dichterbij dan de voormalige schoolgebouwen en zijn de begrenzing van de bouwvlakken en maximale bouwhoogtes vergelijkbaar met de oude situatie. Met het vaststellen van het bestemmingsplan bleek de raad zich in deze argumenten te kunnen vinden.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 27.04.18 | 21.05 UUR


advertentie

Vandaag:
14° | 4°
Meer weer...
Morgen:
15° | 5°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.06174 s