Zaterdag 20.04.19 | 20.11 uur

Raad stelt Kadernota 2019-2022 vast

Moties schuldenlast en ervencoaches van tafel

Na de Algemene Beschouwingen van twee weken geleden heeft de gemeenteraad op donderdag 5 juli 2018 de Kadernota 2019-2022 vastgesteld. Deze nota biedt de beleidsmatige en financiŽle kaders om later dit jaar tot de Programmabegroting 2019-2022 te komen. Voor vaststelling van de Kadernota passeerden nog wel drie moties de revue over respectievelijk het budget voor leefbaarheidsplannen, afbouwen van de schuldenlast en aansluiten bij het aanbod van ervencoaches. Echter, na enkele toezeggingen van wethouder Slingerland werden deze aangehouden dan wel ingetrokken en schaarde de raad zich unaniem achter de Kadernota 2019-2022.

De motie over het budget voor leefbaarheidsplannen was al tijdens de vorige raadsvergadering ingediend door de fracties van de PvdA, het CDA, de VVD en Gemeentebelangen. In deze motie wordt het college verzocht jaarlijks 50.000 euro uit het budget voor leefbaarheidsplannen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten die de leefbaarheid van de kernen bevorderen en tegelijkertijd de per kern verschillende, soms ongebruikelijke manier van het door de gemeente meefinancieren van dergelijke activiteiten te beŽindigen.

In het verlengde van de motie constateerde mevrouw Bosma van het CDA dat ook binnen het college nog onduidelijk is wat leefbaarheidsplannen zijn. "Wij stellen voor het budget over alle buurtverenigingen in alle kernen te verdelen, inwoners weten zelf wel wat het beste is voor hun buurt." Dit voorstel ging de heer Rietman van de PvdA nu nog te ver, maar wel verwacht hij van het college een invulling van de leefbaarheidsplannen en verdeling van het bijbehorende budget van vijf ton. "We hebben de leefbaarheidsplannen bewust vanaf 2020 opgenomen om er het komende jaar met input van onze inwoners invulling aan te geven", gaf wethouder Slingerland een reactie. "Ik kan toezeggen dat er ook momenten worden ingepland, waarop de raad aan zet is en dus adviseer ik deze motie aan te houden." De indieners konden met deze reactie leven en dus werd de motie tijdens deze vergadering niet in stemming gebracht.

In de motie over het afbouwen van de schuldenlast verzochten het CDA, de PvdA en VVD het college in de komende vier jaar de schuldenlast terug te brengen naar 58 miljoen euro en in het najaar te komen met een raadsvoorstel hoe dat te bereiken. Het college zelf heeft zich ten doel gesteld de schuldquote in de komende vier jaar onder de 120 procent te brengen. "Die schuldquote verhoudt zich tot iets en zal naar verwachting dalen mede door aflossing en herfinanciering van leningen en groei van onze vermogenspositie", zie mevrouw Veldkamp van de ChristenUnie. "Dan kun je voor een vast bedrag van 58 miljoen kiezen, maar waar blijft dan de ruimte voor de plannen?" Met het oog op die schuldquote verzocht de heer Withaar van Gemeentebelangen de wethouder om een overzicht van de op korte termijn te vervallen leningen en hun rentepercentages.

Ook wethouder Slingerland stelde dat een vast bedrag niet met de begroting mee beweegt. "De schuldquote doet dat wel en wat mij betreft is die 120 procent een zeer heldere doelstellingen, concreter kun je hem niet krijgen." Slingerland ontraadde dan ook deze motie, maar beloofde de raad wel inzage te bieden in hoe het met de schuldquote gaat. Hierop besloten de indieners de motie in te trekken.

Tot slot de motie van het CDA, de PvdA en VVD met aandacht voor de agrarische sector. "Deze sector wordt vanuit de coalitie met een hoge ambitie opgezadeld, met name op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, milieu en landschap, maar van enige vorm van goede ondersteuning is niets terug te vinden", leidde mevrouw Bosma van het CDA deze motie in. Met de motie wordt ingespeeld op de motie 'haalbaarheidsonderzoek ervencoaches' die onlangs in de Provinciale Staten van Overijssel is aangenomen. Het college wordt verzocht zelf het initiatief te nemen om aan te sluiten bij die provincie brede coachingsaanbod.

In zijn reactie gaf de heer Huisbrink van de SGP aan dat de wethouder eerder heeft laten weten positief tegenover het idee van ervencoaches te staan en dat de provincie nog met plannen gaat komen. "Dat laatste willen wij eerst afwachten." Ook voor de heer Felix van BGZ kwam deze motie te vroeg. "We hebben hier met een pilot te maken. Pas als die voorbij is, kunnen wij ons daar eventueel bij aansluiten." Wethouder Slingerland onderschreef in zijn reactie het feit dat het hier om een haalbaarheidsonderzoek gaat. "Dit is niet het moment om ons naar voren te dringen, we hebben nog geen idee wat de financiŽle lasten voor de gemeenten zullen zijn." Na de toezegging van de wethouder dat hij serieus naar het aanbod van ervencoaches gaat kijken wanneer de provincie bij hem aanklopt, werd ook deze motie ingetrokken.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 06.07.18 | 16.16 UUR


advertentie

Vandaag:
23° | 9°
Meer weer...
Morgen:
25° | 9°


LIVE SPORT
V.V. Buitenpost - SC Genemuiden 1-1
Olympia'28 - DSV'61 0-0
DESZ - NEC Delfzijl 2-0
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
3.29921 s