Woensdag 21.08.19 | 17.54 uur

Natuurmonumenten investeert in groene parel rondom Zwartsluis

Veel belangstelling voor PAS-informatieavond

Een informatieavond van provincie Overijssel en Natuurmonumenten over aanstaande werkzaamheden bij Zwartsluis trok dinsdagavond opvallend veel belangstellenden naar De Sluuspoort. Later dit jaar start het omzetten van 32 hectare moerasbos naar hooiland en belangstellenden wilden weten wat dit concreet betekent.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Harro Pruijssen van de provincie legde daarvan de achtergronden uit. “In het programma herstellen we de natuur en wordt de stikstofuitstoot aan de bron aangepakt. Zo kan weer meer ruimte gegeven worden aan de economische activiteiten. Daarom investeren we in de groene parels van Overijssel: de Natura2000-gebieden. Hier worden natuurherstelmaatregelen genomen om deze gebieden robuuster en weerbaarder te maken tegen de invloeden van stikstof”, aldus Pruijssen.

Dat betekent dat er tot 2021 op veel plaatsen in de natuur wordt gewerkt. Rond Zwartewaterland gebeurde dat al in de Olde Maten, terwijl de komende jaren De Wieden op het programma staat. “We graven bijvoorbeeld nieuwe petgaten, sloten en greppels, schrapen 15 hectare rietland en ontwikkelen 20 hectare blauwgrasland. Ook werken we aan het herstel van veenmosrietlanden, trilveen en galigaanmoeras. Alles is gericht op het behoud of terugkeer van zeldzame dieren en planten”, vertelde Broer Blaauwbroek van Natuurmonumenten in De Sluuspoort.

Ook het verwijderen van 32 hectare moerasbos draagt daaraan bij. Moerasbos is het eindstadium van het verlandingsproces. Als daarop niet wordt ingegrepen, groeit het laagveengebied dicht en verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarvan afhankelijk zijn. Bij Zwartsluis gaat het om ongeveer 18 hectare dat verandert van moerasbos in hooiland. “Wij kiezen voor dit gebied omdat we hier de meeste kans op succes zien. Het sluit bovendien aan op een project van twee jaar terug”, aldus Blaauwbroek. Dat was vooral zichtbaar vanaf de Zomerdijk.

Natuurmonumenten heeft het voornemen om in het gebied dat grenst aan de Kraggewijk ook nieuwe petgaten te realiseren. De precieze locaties daarvoor worden pas in 2019 aangewezen. Te zijner tijd zal ook hierover een inloopbijeenkomst plaatsvinden.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 21.07.18 | 13.32 UUR


advertentie

Vandaag:
22° | 13°
Meer weer...
Morgen:
24° | 13°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.2907 s