Vrijdag 17.05.19 | 10.34 uur

Raad benadrukt het belang van zorgvuldigheid

Vier ton voorbereidingskrediet voor Zevenhont-Oost

Op donderdag 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van vier ton beschikbaar gesteld voor Zevenhont-Oost, een uitbreiding met 22 hectare van het reeds bestaande bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden. Dit krediet is noodzakelijk voor (haalbaarheids-)onderzoeken en de planologische procedure op weg naar een nieuw bestemmingsplan. Dat zorgvuldigheid in deze geboden is, bleek wel uit de tegenstrijdige standpunten van de twee insprekers. Terwijl de heer Pierik sprak van het 'nodeloos opofferen van landbouwgrond voor slechte lucht en een beetje werkgelegenheid' maande de heer Selles van Ondernemerskring Genemuiden tot snelheid door de gemeente uit te nodigen de realisatie van de uitbreiding tijdens hun eerstkomende nieuwjaarsreceptie toe te lichten.

Om tot Zevenhont-Oost te kunnen komen, moet de bestemming van de gronden van agrarisch wijzigen in bedrijventerrein. Gezien de grote behoefte aan uitbreiding voor lokale bedrijven en de status van topwerklocatie voor het tapijtcluster Genemuiden/Hasselt is dit zeer gewenst. De voorgestelde uitbreiding ligt echter in Nationaal Landschap IJsseldelta en nabij Natura 2000 gebieden. Ook is 3,3 hectare grond nog niet door de gemeente verworven. De heer Pierik kon nog wel enig begrip opbrengen voor de uitbreidingswensen, maar noemde dit voornemen gezien het hiervoor geschetste spanningsveld een 'mission impossible'. Bovendien noemde hij het bezopen dat een plattelands gemeente als Zwartewaterland naast 130 hectare woongebied 155 hectare bedrijventerrein telt. In zijn pleidooi zag de heer Selles echter graag een business gemeente die ertoe doet. Hij noemde het belang om mee te kunnen ontwikkelen met de groeiende concurrent, want als een bedrijf uit Genemuiden de wedstrijd verliest, volgt volgens hem een domino-effect.

Na de twee insprekers wierpen de verschillende fracties hun licht op de uitbreiding Zevenhont-Oost. Mevrouw Bosma (CDA) liet meerdere aandachtspunten de revue passeren. Zo constateerde zij dat bij het meenemen van waterberging - de sloten in het agrarisch gebied zijn nu al overvol - en de aanleg van een groenzone er netto maar weinig overblijft voor bedrijven. De heer Smits (VVD) maakte duidelijk dat het hier om een voorbereidingskrediet gaat en dus nog moet blijken of de uitbreiding van het bedrijventerrein Zevenhont-Oost of elders moet zijn. "Ik vind de vier ton aan de ruime kant, maar als voorstander van de uitbreiding zeg ik: starten maar." Dat het een zware opgave is, zag ook de heer Huisbrink (SGP) en dus riep hij, net als de andere fracties, het college op zwaar in te zetten op communicatie met alle betrokkenen, waaronder ook bedrijven vallen die niet zijn aangesloten bij de Ondernemerskring Genemuiden.

De heer Felix (BGZ) onderstreept de conclusie dat het onderzoek, ook gezien de tegenstrijdige standpunten van de insprekers, zeer zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Graag kreeg hij van de burgemeester de bevestiging dat de keuze uit haalbare varianten voor de uitbreiding daadwerkelijk in het voorjaar 2019 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Ook de heer Rietman (PvdA) beaamde dat de uitbreiding er moet komen, maar sprak wel zijn zorg uit over het feit dat het bedrijventerrein dan wel heel dicht aan de woningen langs de dijk Cellemuiden grenst, wat nauwelijks ruimte voor een groenzone laat. "Ook bij deze uitbreiding zien we dat economie en landschap op gespannen voet staan. Dat betekent dat we de discussie of we nu een plattelands gemeente of business gemeente willen zijn indringend moeten voeren."

Tot slot was het woord aan de heer Ooms (CU). Ook hij kon instemmen met het voorbereidingskrediet, maar vroeg wel aandacht voor een goede inpassing van het bedrijventerrein. "Dat vraagt om goede communicatie met de omwonenden die al jaren tegen het bedrijventerrein aankijken, omdat het ons kennelijk niet eerder is gelukt een groenzone aan te planten. Dat kunnen we ons nu niet veroorloven." Verder ziet hij, net als mevrouw Bosma, het fietspad tussen het bedrijventerrein en de dijk Cellemuiden graag tot stand komen. Provinciale cofinanciering hoeft daarbij in zijn ogen niet als voorwaarde worden gesteld. Als portefeuillehouder liet burgemeester Bilder weten dat het college zich bewust is van de dilemma's die deze uitbreiding met zich meebrengt. "Snelheid is gewenst, maar niet ten koste van de zorgvuldigheid." De groene inpassing ziet hij er zeker komen. De waterberging ook, maar niet op deze plek. Ter afsluiting kon Bilder nog toezeggen de raad zeker betrokken te houden bij het hele proces, waarna alle fracties konden instemmen met het voorbereidingskrediet van vier ton.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 05.10.18 | 10.39 UUR


advertentie

Vandaag:
22° | 6°
Meer weer...
Morgen:
22° | 7°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.27597 s