Zaterdag 08.08.20 | 12.46 uur

Nevengeul in uiterwaarden in het kader van Natura 2000

Het Zwartewater krijgt nevengeul nabij Hasselt

Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat (RWS) ondertekenen vrijdag 19 oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen trekken samen op om het natuurgebied en de waterkwaliteit te herstellen en verbeteren. Gedeputeerde Monique van Haaf (provincie Overijssel) en directeur Netwerkontwikkeling Jos van Hees (Rijkswaterstaat) geven met hun handtekening groen licht voor de uitvoering van de eerste maatregelen, waaronder de aanleg van een nevengeul langs het Zwartewater, net ten zuiden van Hasselt.

De provincie Overijssel werkt in het Natura 2000-programma aan de bescherming van de kwetsbare natuur in Overijssel. Zo ook in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwartewater en Vecht. Rijkswaterstaat werkt op haar beurt met verschillende partners aan de natuur in het rivierengebied in Oost Nederland. In de uiterwaarden van het Zwarte Water komen de natuurdoelen van zowel provincie en Rijkswaterstaat samen en is er gezocht naar een integrale aanpak.

Nevengeul
De aanleg van een nevengeul draagt bij aan een ecologisch gezonde rivier. De nevengeul is aantrekkelijk voor vis en waterplanten. Jonge vissen kunnen zich hier ontwikkelen, buiten de snelstromende rivier. En een gezonde visstand is belangrijk voor een gezonde rivier. Daarmee werkt RWS aan schoon water en een gezond leefgebied voor mens en natuur.

Natura 2000 in rivierengebied
Provincie Overijssel in het Natura 2000-programma werkt samen met haar partners aan de bescherming van de flora en fauna, omdat het belangrijk is om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met als doel het verlies aan planten- en diersoorten te stoppen en zoveel mogelijk te herstellen. In Nederland liggen in totaal 162 Natura 2000-gebieden, 24 daarvan liggen in Overijssel. Veel Natura 2000-doelen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water in het gebied. De meeste uiterwaarden liggen in Natura 2000-gebieden.

Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan het verbeteren van de waterkwaliteit in kanalen, meren en rivieren. Een goede ecologische waterkwaliteit is belangrijk voor mens en dier. Daarom heeft de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water opgesteld. Daarin ligt de verplichting dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en ecologisch gezond moet zijn. Rijkswaterstaat voert daarvoor een pakket aan maatregelen uit, zoals de aanleg van vispassages, nevengeulen en rivierhout. Om dit te realiseren richten zij de uiterwaarden op verschillende plaatsen natuurlijker in. Met deze inrichting brengen zij dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, terug in de uiterwaarden. Dat is belangrijk voor een gezonde leefomgeving van mens, dier en plant.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 18.10.18 | 08.06 UUR


advertentie

Vandaag:
31° | 20°
Meer weer...
Morgen:
38° | 19°


AGENDA
  • Zondag 09.08.20
  • Maandag 10.08.20
  • Dinsdag 11.08.20
  • Woensdag 12.08.20
  • Donderdag 13.08.20
  • Vrijdag 14.08.20
  • Zaterdag 15.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.32307 s