Woensdag 26.06.19 | 11.17 uur

Juridische procedures afgerond

Raad wijst De Buitenhof aan als trouwlocatie

Op donderdag 18 oktober 2018 heeft de gemeenteraad De Buitenhof in Genemuiden aangewezen als trouwlocatie. In 2016 werd een verzoek om De Buitenhof als trouwlocatie aan te wijzen door de raad aangehouden. Reden was een juridische procedure die was aangespannen tegen de afgifte van een omgevingsvergunning aan De Kaaihof voor het gebruik van buitenlocatie De Buitenhof voor kleinschalige horeca. Inmiddels zijn alle bezwaar- en beroepsprocedures afgerond en stond ook voor de raad niets de aanwijzing van De Buitenhof als trouwlocatie in de weg.

Wel vroegen de fracties van de SGP en GemeenteBelangen naar de afloop van de juridische procedures. Burgemeester Bilder liet weten dat er bezwaar en beroep was aangetekend tegen de beslissing die het college destijds had genomen. "Dat is voor de rechter geweest en de gemeente is in het gelijk gesteld. Met een andere bezwaarmaker heeft de eigenaar een deal gesloten."

De heer De Velde (CU) merkte op dat de omgevingsvergunning onder een aantal voorwaarden is verleend. "Een van die voorwaarden is dat het aantal toegestane bijeenkomsten is beperkt tot maximaal zes per jaar, maar geldt dit ook nu De Buitenhof trouwlocatie wordt?" Burgemeester Bilder gaf te kennen dat dit maximale aantal niet voor de trouwlocatie geldt. Verder liet hij in reactie op vragen van de heer De Velde weten dat het aanwijzen van de trouwlocatie niet afhankelijk is van de eigenaar, wat betekent dat bij een eventuele wisseling van eigenaar de status van trouwlocatie niet verloren gaat.

De heer Smits (VVD) en mevrouw Fijn (BGZ) vroegen zich openlijk af of de in de notitie genoemde lijst van trouwlocaties wel actueel was. Hierop gaf burgemeester Bilder voor de volledigheid een opsomming, waarbij hij de huidige raadszaal, het Oude Stadhuis in Hasselt, het Oude Gemeentehuis in Zwartsluis en 't Olde Stadhuus in Genemuiden als bekend veronderstelde. "Onze trouwlocaties zijn Korenmolen De Zwaluw, Conferentieoord Deel Vier, Museum Schoonewelle als ook het Botterhuus, De Geallery, Hotel Zwartewater, De Kaaihof en nu dus ook De Buitenhof."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 18.10.18 | 23.29 UUR


advertentie

Vandaag:
28° | 18°
Meer weer...
Morgen:
25° | 15°


AGENDA

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.60457 s