Vrijdag 05.06.20 | 13.06 uur

Certificaatuitreiking 'Inleiding Beheer Natuurgrasland'

Pachters Olde Maten verdiepen zich in natuurbeheer

Pachters Olde Maten verdiepen zich in natuurbeheer

Pachters Olde Maten verdiepen zich in natuurbeheer© ANV Horst en Maten

Aan een groep van circa twintig boeren – allen pachters van percelen van Staatsbosbeheer in de Olde Maten en Veerslootlanden - is het certificaat 'Inleiding Beheer Natuurgrasland' uitgereikt. Zij namen deel aan een driedaags onderdeel van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’, verzorgd door Aeres Hogeschool Dronten. Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten organiseerde dit voor haar leden in De Veldschuur. Het eerste certificaat werd uitgereikt aan Arend Bouwman uit Staphorst door Tim Boerrigter van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer stelt dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer in het Staphorsterveld. Het is een landelijke voorwaarde, overigens niet alleen van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Het volgen van het programma 'Natuurbeheer en Ondernemerschap' is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Wicher Hoeve, secretaris van de ANV en deelnemer: "Ons doel was om dit zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden aan onze leden. Dat wil zeggen: in de eigen regio en tegen een gunstig tarief."

De nu gecertificeerde pachters zijn in drie dagen bijgepraat en hebben gediscussieerd over ecologische uitgangspunten om te begrijpen hoe natuur werkt. Ook over hoe dit is vertaald in bepalingen van de pachtcontracten, en wat het effect van maatregelen en bewerkingen is op flora en fauna. Tips en trucs om natuurdoelen te bereiken kwamen ook aan de orde. ’s Ochtend kam de groep samen in De Veldschuur, en ‘s middags was een excursie naar percelen van collega-agrariërs en naar percelen van Staatsbosbeheer in de Olde Maten en Veerslootlanden. Wicher Hoeve: "De cursus is daardoor ook een mooie gelegenheid om met collega-pachters en de mensen van Staatsbosbeheer ervaringen uit de praktijk uit te wisselen."

De driedaagse werd als ruim voldoende tot goed gewaardeerd door de deelnemers. ANV Horst en Maten is van plan om in het voorjaar van 2019 hetzelfde programma opnieuw aan te bieden aan haar leden, en daarnaast ook een programma van acht dagen, voor degenen die zich nog meer willen verdiepen in natuurbeheer.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 23.10.18 | 09.15 UUR
Vandaag:
14° | 7°
Meer weer...
Morgen:
16° | 6°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.33673 s