Woensdag 26.06.19 | 11.17 uur

Moties en amendement vinden geen steun

Raad stelt Programmabegroting 2019-2022 vast

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 november 2018 stond de tweede termijn van de Programmabegroting 2019-2022 op de agenda. Alle fracties bedankten wethouder Slingerland voor het beantwoorden van de vele vragen die hij in de eerste termijn, twee weken gelden, op zich afgevuurd kreeg. De meeste antwoorden stemden tevreden en dus werd de begroting met algemene stemmen vastgesteld. Voorafgaand aan dit besluit werden nog wel een motie en een amendement in stemming gebracht, maar deze vonden geen meerderheid in de raad.

Aanvankelijk lag er een motie op tafel, waarin PvdA, CDA en GB het college verzochten het kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen te verruimen van 100 naar 110 procent van de bijstandsnorm. De wethouder gaf te kennen dat de gemeente op vele fronten een ruimhartig beleid voert ten aanzien van de minima, maar dat dit verzoek wettelijk niet is toegestaan. De indieners bedankten de wethouder voor de moeite om het uit te zoeken en trokken de motie vervolgens in.

Wel werd de motie in stemming gebracht met het verzoek om het onderhoudsniveau van kinderspeelplaatsen te verhogen van C naar B. Het belangrijkste argument dat PvdA, CDA, VVD en BG hiervoor naar voren brachten, was dat het onderhoudsniveau indirect van invloed is op de veiligheid van de speeltoestellen. Zowel de heer Kolk (SGP) en wethouder Slingerland gaven echter te kennen dat bij onderhoudsniveau C de veiligheid niet in het geding is. Dit bleek voor CU, SGP en BGZ - een meerderheid in de raad - een voldoende argument om deze motie niet te steunen.

Tot slot kwamen CDA, PvdA, VVD en GB ook met een amendement. Hierin constateerde de oppositie dat Zwartewaterland gaat participeren in de Human Capital Agenda om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Het hiervoor gereserveerde budget van 41.000 euro dient volgens deze fracties niet uit de pot Sociaal Domein, maar uit de pot Economische Zaken te komen. Zeker niet gezien de grote uitdagingen - het amendement noemt onder andere de te verwachten tekorten op Jeugdhulp - die er voor de komende jaren binnen het Sociaal Domein liggen. Volgens wethouder Slingerland biedt de Human Capital Agenda kansen om mensen aan het werk te krijgen, waarmee het genoemde budget met het oog op participatie juist wel onder het Sociaal Domein valt. Hij gaf te kennen dat de raad dit altijd anders mag zien, maar dat hij dan wel een goed dekkingsplan bij een alternatief verwacht. Na deze woorden vond ook het amendement geen meerderheid in de raad.

Na het verwerpen van de overgebleven motie en het amendement bracht burgemeester Bilder de Programmabegroting zelf in stemming. Deze kon op de steun van alle fracties rekenen en werd dus met algemene stemmen vastgesteld. Wel lijkt het laatste woord nog niet gesproken te zijn over de niet kostendekkende marktgelden. Ook zal tijdens de volgende raadsvergadering nog gesproken worden over de ongelijkheid tussen Zwartsluis, Hasselt en Genemuiden waar het de beschikbaarheid van havengelden en kermisopbrengsten voor verenigingen en culturele instellingen betreft.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 05.11.18 | 11.12 UUR


advertentie

Vandaag:
28° | 18°
Meer weer...
Morgen:
25° | 15°


AGENDA

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
2.47751 s