Dinsdag 15.10.19 | 08.24 uur

Raad stelt preventieplan jeugd vast

Gemeente wil specialistische jeugdhulp voor blijven

Vorige week heeft de gemeenteraad het visionair preventieplan jeugd ‘it takes a villages to raise a child’ en de bijbehorende uitvoering vastgesteld. Met dit alles wil de gemeente voorkomen dat er bij het opgroeien en opvoeden van een kind zoveel hulp nodig is dat er specialisten bijgehaald moeten worden. Om specialistische hulp te voorkomen, zet de gemeente in op een sterke, sociale samenleving met sterke, preventieve voorzieningen als het nieuwe project Steunouder. Een project, waarbij een steunouder een of twee dagdelen in de week het kind van een ander in het eigen gezin opvangt.

Het visionair preventieplan jeugd telt zes thema’s, welke als kapstok fungeren om concrete projecten en andere initiatieven aan te hangen. Het betreft de thema’s:

• Opvoeden en opgroeien
• Met elkaar, uit elkaar
• Iedereen doet mee
• Lekker in je vel
• Verslavingen en overlast
• Netwerk en vroegsignalering

De heer Smits (VVD) en de heer Tamminga (BGZ) lieten weten achter het plan te staan, maar wel moeite te hebben met de Engelstalige titel. “Wij zijn blij dat jeugdpreventie een structureel karakter krijgt, maar wel viel ons de minimale participatie van kinderen en jongeren op bij de totstandkoming van dit plan”, zie de heer Van Zandwijk (CDA). De heer Bisschop (SGP) riep het college op dit plan als een helikopter te gebruiken en niet tot checklist te degraderen. “En hoe gaan wij om met problemen die niet bottom up vanuit de samenleving worden opgepakt?” Het plan stelt dat met het investeren in preventie de vraag naar lichte vormen van hulpverlening kan toenemen en dus een kostenopdrijvend effect kan hebben. Mevrouw Veldman (CU) zag dit liever positief geformuleerd.

In het plan staat ook beschreven dat voor ieder concreet project of ander initiatief een plan van aanpak wordt opgesteld, met concrete resultaten die zoveel als mogelijk meetbaar zullen zijn. In de ogen van mevrouw Veldman (CU) mocht dat 'zoveel als mogelijk' wel weggelaten worden. "We kunnen nog niet alles goed monitoren", reageerde wethouder Slingerland. "Verder wil ik aangeven dat wij kinderen en jongeren zoveel mogelijk betrekken, maar dat is best lastig." Ook liet hij in reactie op de vraag van de heer Bisschop (SGP) weten dat de gemeente initiatieven in de samenleving los zal weken, maar ook zelf het initiatief zal nemen wanneer zaken die in de samenleving leven niet worden opgepakt.

Nadat de raad het visionair preventieplan jeugd had aangenomen, werd de uitvoering preventieplan jeugd besproken. In dit plan zijn opgenomen het project Steunouder, de spel- en praatgroep Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES), het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), de oudercursus Positief opvoeden en de tweedaagse zomercursus Plezier op school voor aanstaande brugklassers die op de basisschool zijn gepest of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdsgenoten. De heer Withaar (Gemeentebelangen) vroeg zich af waarom het budget voor deze uitvoering van 25.000 verdubbeld moet worden naar 50.000 euro. In zijn reactie liet de wethouder weten dat naast de uitvoering nu ook een preventiemedewerker onder het plan wordt geschaard. Ook gaven meerdere fracties aan geinformeerd te willen worden over de resultaten van het plan.

De heer Smits (VVD) gaf te kennen het wat aanmatigend te vinden dat in het plan wordt gesteld dat de coalitiepartijen het belang van preventie onderschrijven. "Dat geldt niet alleen voor de coalitiepartijen en dus mag daar ook de raad staan." Mevrouw Veldman (CU) onderschreef deze reactie. "Verder missen wij het maken van keuzes waar het drank- en drugsgebruik betreft." De wethouder gaf aan dat over dit onderwerp een raadsbrief onderweg is. Namens BGZ benadrukte de heer Tamminga de positieve ervaringen in andere gemeenten met het project Steunouder. "Laten we de kennis uit deze andere gemeenten meenemen in onze gemeente." Een oproep waar de wethouder zeker gehoor aan zal geven, waarop hij nog aanvulde veel vertrouwen te hebben dat de samenleving deze vorm van preventie zeker zal oppakken.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 19.12.18 | 12.28 UUR
Vandaag:
15° | 8°
Meer weer...
Morgen:
17° | 9°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.31961 s