Woensdag 18.09.19 | 14.35 uur

Helft kosten openbaar groen begraafplaatsen naar algemene middelen

Raad stemt in met tariefsverlaging recht van begraven

Op donderdag 28 maart 2019 ging de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen akkoord met het raadsvoorstel om het tarief voor het recht van begraven van volwassenen en kinderen van 1 tot 12 jaar met 17,5 procent te verlagen. Deze tariefsverlaging is mogelijk door 30.000 euro, de helft van de kosten van de belevingswaarde van het openbaar groen op begraafplaatsen, niet langer toe te rekenen aan het tarief voor begraafrechten, maar in beginsel op de post algemene middelen te laten rusten. "Wij zijn blij iets te kunnen doen aan de hoogte van het tarief, waarbij het dekkingspercentage in stand wordt gehouden", zei de heer Spoelstra (CU).

Met dit besluit wordt het tarief voor het recht van begraven van volwassenen verlaagt van 1525 naar 1258 euro en voor het recht van begraven van kinderen van 1 tot 12 jaar van 933 naar 769 euro. Ook de heer Huisbrink (SGP) bleek content met dit voorstel. "Wij hebben regelmatig aangegeven dat de tarieven voor begraafrechten wat ons betreft niet kostendekkend hoeven te zijn. Met deze verlaging geven wij gehoor aan een belangrijke wens vanuit de samenleving en wij vinden het dan ook een goede oplossing om de belevingswaarde van het openbaar groen op begraafplaatsen mee te nemen in de kostendekkendheid." Mevrouw Fijn (BGZ) noemde het een afgewogen voorstel, de kostendekkendheid redelijk en billijk.

De heer Eenkhoorn (PvdA) plaatste een kanttekening. "Ons bekruipt een aarzeling bij dit voorstel. Verlaging van het tarief is niet noodzakelijk voor de draagkrachtigen en goed verzekerden, maar wel voor mensen met een kleine portemonnee. Deze laatste groep is met een tariefsverlaging echter niet geholpen, maar inkomensafhankelijke begraafrechten gaan ons te ver. In onze ogen zou de gemeente deze groep in de vorm van bijzondere bijstand bij moeten staan, maar wij denken dat dit nu ook al wel gebeurd door zowel de kerken als de gemeente.' De heer Withaar (GB) was duidelijk tegen het voorstel. "Wij staan op de kostendekkendheid van de begraafplaatsen. Door deze begraafplaatsen nu als openbaar groen aan te merken en de helft van de kosten door te sluizen naar de algemene middelen moeten ook mensen die geen gebruik maken van de begraafplaatsen meebetalen en dat vinden wij niet rechtvaardig."

Wethouder Slingerland gaf in zijn reactie op vragen over het toekomstige beheer van de begraafplaatsen te kennen dat dit in goed overleg met onder andere de Vereniging Grafrechten Zwartewaterland zal gebeuren. "Deze vereniging is vooral actief in Hasselt, maar wij zullen zeker de verbreding in alle kernen zoeken." Aansluitend werd het raadsvoorstel in stemming gebracht. Alleen Gemeentebelangen stemde tegen. De PvdA ging met het voorstel mee, maar niet zonder stemverklaring af te leggen. "Wij hadden liever een andere weg gezien, maar vinden het niet waard om op dit tere en emotionele onderwerp een principieel standpunt in te nemen."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 29.03.19 | 11.38 UUR


advertentie

Vandaag:
17° | 8°
Meer weer...
Morgen:
19° | 9°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.2896 s