Woensdag 18.09.19 | 14.35 uur

Meer bekendheid voor meld misdaad anoniem

Raad stelt beleidsplan integrale veiligheid vast

Afgelopen week stemde de gemeenteraad in met het meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid 2019-2022. Met als doel een gemeente waar het veilig wonen en verblijven is, staan in dit beleidsplan vijf speerpunten waarop de komende jaren in samenwerking met de veiligheidspartners, organisaties en inwoners wordt ingezet. Het betreft de speerpunten woninginbraak, hennep en ondermijning, jeugd(overlast), middelengebruik en personen met verward gedrag, veilig ondernemen en veilig uitgaan en tot slot verkeersveiligheid en zelfredzaamheid.

"In het verlengde van de beleidsplan zien wij graag meer aandacht voor het nummer meld misdaad anoniem", zei mevrouw Veldman (CU). "Wij vernemen dat de bereidheid om te melden niet al te groot is en dus roepen wij op om de bekendheid te vergroten en de drempel te verlagen." Zo stond de heer Rietman (PvdA) stil bij de verkeersveiligheid. "Op dit punt stelt de praktijk mij nog weinig gerust. Neem de strook gele klinkers in de Stuivenbergstraat te Genemuiden. Deze klinkers hebben geen enkele status en bieden dus geen veiligheid. Waarom leggen wij daar niet gewoon een zebrapad aan?"

Aansluitend was het woord aan de heer Tamminga (BGZ). "Het ziet ernaar uit dat onze gemeente een stuk veiliger gaat worden. Goed dat wij hierin samenwerken met de gemeente Staphorst, Steenwijkerland en Kampen. Graag krijgen wij inzicht in de cijfers, welke invloed hebben de voorgenomen acties?" Net als zijn voorgangers sprak ook de heer Bisschop (SGP) zijn waardering uit voor het beleidsplan. Wel vroeg hij aandacht voor de verkeersveiligheid op wegen die niet van de gemeente zijn. "Neem de Tagweg in Genemuiden. Wat is de minimale staat, waarin een weg mag verkeren? En wie is er aansprakelijk in het geval van een aanrijding?"

De heer Van Zandwijk (CDA) was blij met de inzet van een extra boa (buitengewoon opsporingsambtenaar, red.) en de inzet van vrijwilligers voor whats app buurtpreventie. "Wij hopen het effect van deze extra boa terug te zien in het parkeerbeleid in smallere straten, waar foutparkeerders tot overlast voor bijvoorbeeld ambulances leiden. Voor wat betreft de whatsapp buurtpreventie moeten wij wel waken voor een heksenjacht, een goede balans is belangrijk." Tot slot vroeg de heer Withaar (GB) zich af of de volgorde waarin de speerpunten genoemd zijn ook de volgorde van prioritering is.

In zijn reactie liet burgemeester Bilder weten op de gemeentepagina in de krant bekendheid te willen geven aan het nummer meld misdaad anoniem. "Wel heeft de politie ons er bij herhaling op gewezen dat het gebruik van dit nummer de afgelopen maanden sterk is toegenomen." De opmerkingen over de verkeersveiligheid brachten Bilder enigszins in verlegenheid. "Ook ik heb in een zekere staat van opwinding iets gelezen over het vervangen van de ene klinker door de andere in de Stuivenbergstraat. Het voorstel van een zebrapad nemen wij zeker mee. Als het gaat om het onderhoud van wegen die niet van ons zijn, dan is de eigenaar verantwoordelijk. Er heeft zich echter een situatie voorgedaan, waarbij ook aanwonenden aangaven dat het niet langer verantwoord was, maar de eigenaar niets wilde doen. In dat geval hebben wij zelf maatregelen genomen die binnen ons vermogen lagen."

In reactie op de heer Van Zandwijk liet Bilder weten dat de extra inzet van een boa ook wordt aangewend voor het foutparkeren in de smallere straten. "Verder wil ik aangeven dat whatsapp buurtpreventie heel succesvol is. Dan de heksenjacht. Eigenlijk heb ik liever dat wij een keer moeten zeggen 'dat had wel een tandje minder gemogen', dan dat wij het maar laten gebeuren uit angst iemand onterecht te beschuldigen." Tot slot beloofde Bilder dat de gevraagde cijfers jaarlijks met de raad te delen en dat de volgorde waarin de speerpunten zijn genoemd geen prioritering betreft. "Wij gaan met alle vijf de speerpunten aan de slag."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 01.04.19 | 15.58 UUR


advertentie

Vandaag:
17° | 8°
Meer weer...
Morgen:
19° | 9°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.29359 s