Vrijdag 05.06.20 | 14.12 uur

Vijf inwoners Koninklijk onderscheiden

Lintjesregen 2019 in Zwartewaterland

Lintjesregen 2019 in Zwartewaterland

Lintjesregen 2019 in Zwartewaterland© DKN | RDV

Vijf inwoners van de gemeente Zwartewaterland ontvingen op vrijdag 26 april 2019 tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijk onderscheiding uit handen van burgemeester Bilder. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Met de woorden 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau' kregen de volgende personen de versierselen die horen bij de benoeming opgespeld door burgemeester Bilder.

Overzicht decorandi 2019 en hun verdiensten:

Aly Gerrits
1974 – heden | Coördinator collecte Prinses Beatrix Spierfonds Zwartsluis. Mevrouw Gerrits coördineert in 2019 maar liefst 45 jaar de collecte in Zwartsluis.
1990 – 1996 | Diaken Hervormde Gemeente Zwartsluis. Naast de werkzaamheden als diaken was mevrouw Gerrits betrokken bij het Werelddiaconaat en de Hervormde Vrouwen Dienst.
2001 – heden | Medewerker Ziekendienst Zwartsluis. Samen met een collega is mevrouw Gerrits verantwoordelijk voor het bezoeken van de zieken in haar wijk.
1980 – 1988 | Bestuurslid van het Jeugd Rode Kruis in Zwartsluis. Mevrouw Gerrits organiseerde alle werkzaamheden rondom de EHBO-lessen aan jongeren.
2000 – heden | Vrijwilliger IJsselheem in Zwartsluis. Bij de dagopvang Toesebolte begeleidt mevrouw Gerrits een groep ouderen. Daarnaast is zij actief bij diverse activiteiten in Zorg en wooncentrum de Schans.

Wille Jan de Jonge
1992 – 2001 | Diaken Nederlandse Hervormde gemeente Mastenbroek- 's-Heerenbroek. Naast de werkzaamheden als diaken was de heer De Jonge was initiator voor het opzetten van de Vakantie Bijbel Club en de Roemenië Commissie.
1996 – 2018 | Voorzitter en bestuurslid van de Roemenië commissie Nederlands Hervormde kerk Mastenbroek. De heer De Jonge was de stuwende kracht achter de geld inzamelingsacties voor de partnergemeente Rigmány in Roemenië. Ook zijn er onder zijn leiding in drie dorpen grote projecten uitgevoerd.
2003 – 2017 | Timmerman en parkeerwachter bij de Zwartewaterruiters in Genemuiden. Bij de manage heeft de heer De Jonge een grote bijdrage geleverd aan de nieuwbouw van een hal en diverse onderhoudsklussen.
2016 – 2017 | Chauffeur bij Dorcas Hasselt. Maandelijks rijdt de heer De Jonge naar diverse inzamelpunten om kleding op te halen.

Wolterien Koerhuis-Aalbers
1983 - 2004 | Diverse functies Gereformeerde basisschool Op de Hoeksteen in Hasselt. Als betrokken ouder heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de opbouw van de school. In het bijzonder voor het vak handvaardigheid.
1988 – 1992 | Lid voorlichtingsteam voor de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
1988 – heden | Diverse functies Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zwartsluis. Mw. Koerhuis bezoekt ouderen en is actief in de jeugd- en vrouwenvereniging. Zij leverde een bijdrage aan de nieuwbouw van de kerk door het werven van betaalde opdrachten.
2000 – 2014 | Collectant Maag Lever Darm Stichting in Zwartsluis.
2003 – heden | Vrijwilliger bij IJsselheem in Zwartsluis. Mw. Koerhuis levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners. Dit komt tot uitvoering in haar taken als activiteitenbegeleidster, werkzaam in de winkel, het restaurant en als gastvrouw tijdens de avond activiteiten.
2004 – 2018 | Coördinator van de jaarlijkse Zuid-Oost Azië collecte.
2012 - heden | Lid van de Cliëntenraad van IJsselheem in Zwartsluis. Mw. Koerhuis behartigt de belangen van de inwoners met als doel het welzijn van hen te verbeteren.
2015 – heden | Lid van de Centrale Cliëntenraad van IJsselheem. Mw. Koerhuis behartigt de belangen van de inwoners met als doel het welzijn van hen te verbeteren.

Wim Reuvekamp
1980 – heden | Voorzitter Technische commissie van de Tennis Club Hasselt. De heer Reuvekamp was jeugdtrainer, voorzitter van de Technische commissie en is tot op heden lid van het algemeen bestuur.
1993 – heden | Bestuurslid VVN afdeling Hasselt-Zwartsluis. Organisator van de verkeersexamens in Hasselt. Ook is de heer Reuvekamp aanspreekpunt voor verkeersouders.
2001 – heden | Adviseur Adviescommissie Verkeersveiligheid in de gemeente Zwartewaterland. Als deskundige adviseert de heer Reuvekamp zaken die gaan om de inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Zwartewaterland. Verkeersveiligheid staat voor hem voorop.
2010 – heden | Lid ANWB-Consulkorps ANWB Nederland. De heer Reuvekamp behartigt de regionale belangen en de maatschappelijke initiatieven van de ANBW in de gemeente Zwartewaterland.
Daarnaast begeleidt de heer Reuvekamp minstens vijftien jaar mensen met een visuele handicap naar concerten en musea.

Sienke van der Steege - Snel
1980 – heden | Organist in de Hervormde Gemeente in Mastenbroek. Naast vaste organist in Mastenbroek bespeelt mevrouw Van der Steege regelmatig het orgel in diverse andere kerken en verzorgingshuizen in de regio.
1993 – heden | Dirigente gelegenheidskoor Hervormde Gemeente Mastenbroek. Jaarlijks wordt er repertoire ingestudeerd en zijn er optredens tijdens de Kerstdagen.
1993 – heden | Begeleider en dirigent CBTB Regiokoor. Vanaf de oprichting zet mevrouw Van der Steege zich in voor het voortbestaan van het CBTB Regiokoor.
1994 – heden | Begeleiding Muziekgroep Vakantie Bijbel Klub. Tijdens de Vakantie Bijbel Club is mevrouw Van der Steege verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding.
1997 – 2017 | Leidster Zondagsschool Hervormde Gemeente Mastenbroek. Iedere zondagmiddag gaf mevrouw Van der Steege leiding aan de kinderen van de Zondagsschool.
2001 – heden | Leiding en lid kookploeg bij het Christelijk Jeugdwerk Kamperzeedijk.
2000 – 2005 | Leiding en organisatie koffieochtenden Kamperzeedijk.
2008 – heden | Vrijwilliger in de bediening en coördinator bij Gemeenschapscentrum De Driester in Kamperzeedijk.

Gemeentewapen Zwartewaterland

Gemeentewapen Zwartewaterland© DKN |RDVDoor: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 26.04.19 | 10.50 UUR
Vandaag:
14° | 7°
Meer weer...
Morgen:
16° | 6°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.37931 s