Zaterdag 15.08.20 | 18.09 uur

Oppositie kritisch over aanpak college

Besluit verkeerscirculatieplan centrum Hasselt opnieuw uitgesteld

Op donderdag 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel verkeerscirculatieplan centrum Hasselt opnieuw uitgesteld. Het waren de coalitiepartijen (ChristenUnie, SGP en BGZ, red.) zelf, die het college het raadsvoorstel met een amendement teruggaven. "De antwoorden van de wethouder hebben niet de duidelijkheid gegeven die wij voor ogen hadden", zei de heer Spoelstra (CU). "Wij willen recht doen aan de visie van 2014, de huidige situatie en de gevoelens die er leven. Met dit amendement geven wij het college heldere kaders om alle belangen goed af te kunnen wegen en tot een toekomstbestendig en vitaal centrum te komen."

In het amendement van ChristenUnie, SGP en BGZ werd geconstateerd dat 59 procent van de deelnemers aan de raadpleging, als ook de winkeliersvereniging, de voorkeur heeft voor variant 4, waarbij de Hoogstraat met handhaving van tweerichtingsverkeer van de Raamstraat tot aan het Burgemeester Royerplein wordt ingericht als 'auto te gast' en de nieuw aan te leggen noordelijke parallelweg van de N331 wordt aangesloten op de Van Nahuysweg, maar middels een paal wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd constateerde de coalitie dat de varianten 1 en 2 (beide varianten gaan uit van eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat, red.) het beste scoren op de vooraf gestelde kaders in de visie van 2014 en dat 'auto te gast' een kansrijk concept lijkt, maar dat de uitgangspunten en haalbaarheid nog niet duidelijk zijn. Tot slot werd geconstateerd dat de provinciale subsidie voor de aanleg van de eerder genoemde parallelweg niet in gevaar mag komen.

In het amendement stelde ChristenUnie, SGP en BGZ vervolgens voor het concept 'auto te gast' nader uit te werken voor de varianten 1 en 4 en dan niet alleen voor de Hoogstraat, maar ook voor de Nieuwstraat, Ridderstraat, het Burgemeester Royerplein en de Kaai. Deze uitwerking dient dan beoordeeld te worden op de fysieke mogelijkheden voor 'auto te gast' en de bijpassende inrichting, de doorstroming van verkeer, de aantrekkelijkheid en ruimte voor voetgangers en fietsers inclusief recreatie en toerisme en de mogelijkheden om voor de winkel te parkeren. Ook stelden de coalitiepartijen voor variant 1 aan te vullen met een beoordeling van de suggestie om het eenrichtingsverkeer van de N331 richting Markt te laten verlopen, waarbij de aansluiting van de nieuw aan te leggen parallelweg op de Van Nahuysweg als in het oorspronkelijke voorstel met een paal wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verder stelde de coalitie voor de verkeerseffecten na ingebruikname van de nieuw aan te leggen parallelweg te meten en analyseren. De uiteindelijke varianten dienen dan nogmaals ter raadpleging aan inwoners en ondernemers te worden voorgelegd, waarna de raad zich over een nieuw raadsvoorstel voor de verkeerscirculatie in het centrum van Hasselt kan uitspreken. Dit amendement werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

De oppositie (CDA, PvdA, VVD en Gemeentebelangen) schaarden zich niet achter dit amendement. Sterker nog: CDA, PvdA en VVD kwamen zelf met een ander amendement. Hierin werd voorgesteld het verkeerscirculatieplan vast te stellen, waarbij de aansluiting van de nieuw aan te leggen parallelweg op de Van Nahuysweg niet met een paal voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten en de Hoogstraat vanaf de Raamstraat tot aan het Burgemeester Royerplein conform variant 2 als eenrichtingsverkeer van de N331 richting Markt in te richten. Een voorstel dat de heer Huisbrink (SGP) verbaasde, want met variant 2 lijkt de oppositie in zijn ogen voorbij te gaan aan de participatie. "Participatie vinden ook wij belangrijk, maar dan moet het wel op een goede manier gebeuren", reageerde de heer Van Zandwijk (CDA). "Verder moeten wij tot onze spijt constateren dat er met het amendement vanuit de coalitie vandaag geen keuze wordt gemaakt. De wethouder wordt door de coalitie in de kou gezet door zich uit te spreken tegen het raadsvoorstel."

De heer Smits (VVD) zag in dit alles aanleiding om de heer Spoelstra (CU) te complimenteren met het feit dat hij de twee andere coalitiepartijen heeft meegekregen in het amendement. "Dat heeft u ongetwijfeld iets gekost, maar dat gaan we nog wel zien." De heer Eenkhoorn (PvdA) benadrukte nogmaals vast te willen houden aan eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. "De mening 'minder verkeer, minder klanten' delen wij niet. Minder parkeerplaatsen op loopafstand van de winkels zorgt voor minder klanten en dan komt u met een combinatie van tweerichtingsverkeer en auto te gast', die ons nog minder parkeerplaatsen brengt dan in de huidige situatie. Wat een amateurisme om dit voorstel met wat plak- en knipwerk van internet te presenteren. Wil de wethouder ons om de tuin leiden of kan hij niet beter?"

Het amendement van CDA, PvdA en VVD kon nog wel op steun van GemeenteBelangen rekenen, maar haalde daarmee geen meerderheid. "Ik stel een klein referendum voor, laat bewoners van de Hoogstraat straks per adres een stem uitbrengen op de variant van hun voorkeur", aldus de heer Withaar (GB). Mevrouw Fijn (BGZ) wilde nog wel benadrukken dat de coaltie met het amendement niet suggereert dat het college zijn werk niet goed heeft gedaan. "Wij constateren dat variant 1 en 2 in de tijdsgeest van 2014 en variant 3 en 4 in de huidige tijdsgeest op geen enkele manier met elkaar te vergelijken zijn en dat variant 1 en 4 tegen het licht van de feitelijke situatie zoals die nu is opnieuw beoordeeld moeten worden." Met een meerderheid voor het amendement van de coalitie is dat wat het college gaat doen. Wethouder Coster liet weten dat een nieuw raadsvoorstel in afwachting van de nieuw aan te leggen parallelweg nog wel een of twee jaar op zich laat wachten.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 07.06.19 | 11.17 UUR


advertentie

Vandaag:
25° | 19°
Meer weer...
Morgen:
29° | 17°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 15.08.20
  • Zondag 16.08.20
  • Maandag 17.08.20
  • Dinsdag 18.08.20
  • Woensdag 19.08.20
  • Donderdag 20.08.20
  • Vrijdag 21.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.33554 s