Vrijdag 05.06.20 | 10.27 uur

Leerplichtverslag 2017-2018

Schoolverzuim in Zwartewaterland laat daling zien

De gemeente Zwartewaterland publiceert jaarlijks een leerplichtverslag, waarin de cijfers rond het schoolverzuim in de gemeente inzichtelijk worden gemaakt. In het schooljaar 2017/2018 is een daling zichtbaar in het aantal meldingen van signaal-verzuim (kinderen die gedurende het schooljaar opvallend vaak verzuimen). Dit geldt ook voor het ‘luxeverzuim’. Het percentage voortijdig schoolverlaters is in deze regio relatief laag.

De cijfers
Het aantal meldingen van signaal-verzuim is ten opzichte van het vorige schooljaar gedaald van 140 naar 123. Ook de meldingen van luxeverzuim zijn gedaald. Waar er vorig schooljaar nog 23 meldingen binnen kwamen, zijn dit er nu 7. Het schooljaar 2017-2018 telde in Zwartewaterland 31 voortijdig schoolverlaters. De hoogste uitval is onder de 18- en 19 jarigen. Samen met de jongere wordt bij uitstroom gekeken naar een passend vervolg.

Inzet op preventie
Mogelijk is de daling van het signaal-verzuim het gevolg van de steeds betere zorgstructuur op scholen. Wanneer een jongere niet op school is wordt er contact gezocht met de jongere en de ouders, zodat het verzuim direct opgemerkt wordt. Ook hebben alle voortgezet onderwijs en MBO scholen in de regio een spijbelspreekuur. In dit spreekuur gaat de leerplichtambtenaar in een vroeg stadium in gesprek met de jongere. "We zien dat dit een preventieve werking heeft. In de afgelopen jaren is fors ingezet op luxe verzuim. Dit werpt nu zijn vruchten af. Ook scholen zetten zich in om luxe verzuim tegen te gaan. Zo proberen ze studiedagen slim in te plannen, bijvoorbeeld de vrijdag voor de vakantie."

Samen met de scholen is voor de regio IJssel-Vecht een programma Vroegtijdig Schoolverlaters opgesteld. Geconcludeerd is dat het percentage voortijdig schoolverlaters in deze regio relatief laag is. In het programma is veel aandacht voor preventie, maar ook ondersteuning van uitgestroomde jongeren in een kwetsbare positie en begeleiding in de loopbaanoriëntatie komen aan bod.

Verbinding tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp
Wethouder Maarten Slingerland: "We willen dat kinderen in Zwartewaterland zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het volgen van onderwijs is hierbij heel belangrijk. In het afgelopen schooljaar hebben we ingezet op de samenwerking met scholen en instellingen en consulenten die zich bezig houden met jeugdhulp. Schoolverzuim is een signaal dat het niet goed gaat met een kind. De leerplichtambtenaar vervult hierin een schakelrol. We bekijken wat een jongere nodig heeft om gezond en veilig op te groeien. We kijken terug op een goed jaar waarin de verbindingen tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp steeds meer vorm krijgen."

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 11.06.19 | 13.53 UUR


advertentie

Vandaag:
14° | 7°
Meer weer...
Morgen:
16° | 6°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.35834 s