Woensdag 08.07.20 | 16.38 uur

Raad stemt in met Rekenkamerrapport

Eenzaamheid en vraagverlegenheid onder ouderen

Op donderdag 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Rekenkamerrapport over het onderzoek naar het beleid gericht op ouderen in de gemeente Zwartewaterland. Hiermee neemt de raad kennis van de dertien conclusies en vier aanbevelingen die de Rekenkamer heeft geformuleerd. Het is nu aan de raad en het college om de aanbevelingen op te pakken en verder vorm te geven aan beleid gericht op ouderen. Zo verdienen de aanwezigheid van eenzaamheid, de vraagverlegenheid onder ouderen en mantelzorgers en het via diverse kanalen bereiken van ouderen de aandacht.

"Voor ons springen er drie conclusies uit", zei mevrouw Bosma (CDA). "Als eerde de conclusie dat onze gemeente geen specifiek ouderenbeleid kent, terwijl ook in onze jonge gemeente de vergrijzing toeneemt. Ten tweede vinden wij het schrijnend dat de vraagverlegenheid onder ouderen en mantelzorgers groot is. Er is genoeg aanbod waar om welke reden dan ook niet naar gevraagd wordt. De derde conclusie betreft de paradox tussen de grote sociale cohesie en de aanwezigheid van eenzaamheid. Wij zien dat eenzaamheid bestaat, dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle inwoners en de vraag hoe wij de mensen kunnen bereiken. Voor dat laatste wordt niet echt een aanbeveling gedaan. Wij horen dan ook graag of ook de rest van raad voelt voor een opdracht aan het college om te onderzoeken welke mogelijkheden de dagelijkse digitale activiteitenkalender van Stichting Dag!enDoen! onze gemeente kan bieden."

De heer Smits (VVD) bleek blij met het rapport van de rekenkamer, die hier in zijn ogen in de rol van adviesbureau is gekropen. "In de toekomst wordt eenzaamheid een van de grotere problemen en dus moet ouderenbeleid een thema zijn van iedere fractie. Ik hoop dat de discussie rond de Kadernota een eerste aanzet geeft om hieraan invulling te geven." Voor de heer Kolk (SGP) bleek het van belang om in gesprekken met minder vitale ouderen meer inzicht te krijgen in de genoemde eenzaamheid en vraagverlegenheid, waarmee hij refereerde aan twee van de vier aanbevelingen. In de derde aanbeveling adviseert de Rekenkamer een werkbare manier vast te stellen, waarop de raad wordt geÔnformeerd en het beleidsproces wordt besproken. De vierde aanbeveling is gericht op het leggen van een koppeling tussen de beleidsdoelstellingen en de concrete activiteiten en indicatoren, waarbij de uitvoering input levert voor het (her)formuleren van doelstellingen.

De heer Tamminga (BGZ) zei uit te kijken naar de manier waarop het college de vier aanbevelingen vorm gaat geven en hoe een en ander meetbaar zal worden gemaakt. "Al eerder hebben wij als raad de conclusie getrokken dat het lastig is om ouderen digitaal te bereiken, wij vragen ons dan ook af of er geen alternatieven zijn?" Ook de heer Withaar (Gemeentebelangen) bleek bang dat de te bereiken ouderen niet thuis zijn in de digitale wereld. De heer Rietman (PvdA) was duidelijk voorstander van specifiek ouderenbeleid, waarin ook het wonen van ouderen in zijn ogen een belangrijke plek verdiend. "In Hasselt wordt mogelijk een knarrenhof gerealiseerd, maar wat gebeurt er op dit vlak in andere kernen?" Mevrouw Veldman (CU) wilde benadrukken dat het rapport van de Rekenkamer niet alleen over eenzaamheid gaat. "Het gaat wel over de inclusieve samenleving, waarin iedereen - van jong tot oud - meetelt. Dat er geen specifiek ouderenbeleid is, is een constatering. In onze gemeente is gekozen voor een thematische aanpak, omdat iets als eenzaamheid zich niet beperkt tot ouderen. Zo is ons ouderenbeleid in de hele Wmo verweven."

In zijn reactie onderstreepte wethouder Knol de woorden van mevrouw Veldman. "Thema's als eenzaamheid spelen in iedere leeftijdscategorie en dus hebben wij geen beleid voor specifieke doelgroepen. Daarmee doen wij overigens geen afstand van de aanbevelingen, zoals de heer Rietman zich zojuist openlijk afvroeg." Ter illustratie liet de wethouder weten dat de gemeente de gesprekken met ouderen al in voorbereiding heeft. "Wij hebben er bewust voor gekozen deze gesprekken met professionals te doen en hopen zo meer informatie boven tafel te krijgen over eenzaamheid, maar bijvoorbeeld ook het gevoel van veiligheid onder ouderen." Verder wilde de wethouder niet direct in de uitvoering schieten, waarmee hij te kennen gaf nog even te willen wachten met onderzoek naar de digitale activiteitenkalender van Stichting Dag!enDoen!. "Op dit moment proberen wij ouderen op verschillende manieren te bereiken, ook via publicaties in de krant, maar wellicht moeten wij dat intensiveren. Daarnaast wil ik graag verder met een thema-avond over eenzaamheid, dat als input kan dienen voor de voorgestelde benen-op-tafelsessie met de raad. Ik ben in ieder geval blij met de discussie en zie ernaar uit om samen verder te spreken over de aanbevelingen en de best mogelijke vorm van ons beleid gericht op ouderen."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 21.06.19 | 11.07 UUR


advertentie

Vandaag:
17° | 9°
Meer weer...
Morgen:
19° | 11°


AGENDA
  • Woensdag 08.07.20
  • Donderdag 09.07.20
  • Vrijdag 10.07.20
  • Zaterdag 11.07.20
  • Zondag 12.07.20
  • Maandag 13.07.20
  • Dinsdag 14.07.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.36351 s