Woensdag 03.06.20 | 17.17 uur

Dilemma's vragen om zorgvuldige afweging

Raad schuift besluit uitbreidingsverzoek VeBe door

Op maandag 24 juni 2019 heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over de gevraagde principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings met circa 15 hectare op het industrieterrein Zevenhont Zuid in Genemuiden. De raad voelde zich voor een lastige keuze gesteld en had duidelijk behoefte aan meer informatie om een goede afweging te kunnen maken.

Al aan het begin van de vergadering werden de verschillende belangen tijdens het spreekrecht voor burgers duidelijk. Ruth Pierik en Anne Lok-Pierik riepen de raad op niet in te stemmen met de uitbreidingsplannen nabij het Natura 2000 gebied met de kievitsbloem, grutto en zwarte stern. "En waarom zou het belang van VeBe zwaarder moeten wegen dan het belang van de boeren?" De heer Selles, voorzitter van de Ondernemerskring Genemuiden, had duidelijk een andere mening. "Met de uitbreiding houden we de hele bedrijfskolom van korrel tot borrel op een terrein. Neem je daar een hap uit, dan creeer je extra transportbewegingen en sla je de parel die onze topwerklocatie is kapot."

In het vervolg bleek de raad het dilemma van landschap versus economie en boeren versus industrie ook te voelen. Verder waren er veel vragen. Zo vroeg de heer Riezebosch (CDA) naar de landschappelijke inpassing en compensatie van het weidevogelbeheer. Een duidelijke voorstander was de heer Smits (VVD), maar hij wilde wel weten hoe het college dacht om te gaan met de bedrijfsruimte die VeBe achterlaat. Ook de heer Huisbrink (SGP) bleek een voorstander, al had hij wel de voorwaarde dat deze uitbreiding op Zevenhont Zuid geen negatieve gevolgen mag hebben voor de ontwikkelingen op Zevenhont Oost.

De heer Felix (BGZ) wilde onder andere weten in welke mate VeBe zou bijdragen aan de benodigde aanpassingen in de infrastructuur. In de ogen van de heer Rietman (PvdA) klemt dit voorstel. Zo gaf hij aan dat het met hiermee gedaan is met de uitbreidingsmogelijkheden in Genemuiden. De heer Spoelstra (CU) gaf tot slot te kennen graag een goede ontsluiting voor fietsers te zien en de duurzaamheidsstatus excellent of outstanding voor de nieuwbouw niet als streven, maar als voorwaarde te willen stellen.

In zijn reactie liet burgemeester Bilder weten dat het college voor deze uitbreiding pleit om de dankzij de aanwezigheid van alle activiteiten binnen de tapijtindustrie verkregen status van topwerklocatie recht te doen. "We onderkennen dat we met deze uitbreiding een stuk landschap moeten opofferen, maar in onze ogen verdient het aspect van de topwerklocatie voorrang en kunnen we niet tegen de grootste speler zeggen: vertrekt u maar." Met zijn antwoorden op de vragen vanuit de verschillende fracties wist de burgemeester al veel helderheid te scheppen, maar de raad zag zijn uitleg en toezeggingen graag eerst op schrift alvorens een besluit te willen nemen. Daarmee staat de principe-medewerking aan het uitbreidingsverzoek van VeBe Floorcoverings tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 opnieuw op de agenda.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 25.06.19 | 00.24 UUR
Vandaag:
23° | 8°
Meer weer...
Morgen:
15° | 6°


AGENDA
  • Woensdag 03.06.20
  • Donderdag 04.06.20
  • Vrijdag 05.06.20
  • Zaterdag 06.06.20
  • Zondag 07.06.20
  • Maandag 08.06.20
  • Dinsdag 09.06.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.36851 s