Zaterdag 22.02.20 | 17.31 uur

Grote gevolgen voor landbouw en natuur

Grote verschillen in neerslagtekort in Nederland

Ondanks de regen van de afgelopen weken is in het oosten en zuiden van Nederland nog steeds sprake van een groot neerslagtekort. Dat heeft behoorlijke gevolgen voor landbouw en natuur. Grondwaterstanden blijven in het oosten en zuiden veel plaatsen te laag. Op de hoge zandgronden melden waterschappen dat de natuur in een aantal gebieden onder druk staat. Deze gebieden zijn afhankelijk van neerslag en kunnen niet uit de grote rivieren en kanalen van water worden voorzien.

Landelijk gezien ligt het neerslagtekort op 159 mm. Dat is meer dan het gemiddelde rond deze tijd van het jaar (ca. 100 mm), maar aanzienlijk minder dan de recordjaren 2018 en 1976 (ca. 250 mm). In het oosten en zuiden van Nederland ligt het tekort rond 224 mm.

Onttrekkingsverboden van kracht
In de 2 droogste gebieden van Nederland, de Achterhoek en Twente, is het sinds 18 juli verboden om water te halen uit beken, sloten en vijvers om bijvoorbeeld te sproeien. Dit geldt bij de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen. Ook mag er geen grondwater opgepompt worden in 2 kwetsbare natuurgebieden in de regio.

Rijn blijft laag
De situatie in de laaggelegen delen van Nederland is normaal. Op enkele lokale uitzonderingen na is er geen sprake van verzilting. De wateraanvoer vanuit de Rijn is minder dan normaal voor deze tijd van het jaar, maar niet uitzonderlijk laag. De wateraanvoer vanuit de Maas en de Rijn blijft naar verwachting de komende weken voldoende om aan de watervraag te voldoen.

Zwemwater
De waterkwaliteit is over het algemeen normaal. Er zijn plekken waar blauwalg voorkomt en op enkele locaties geldt een negatief zwemadvies (zie hiervoor www.zwemwater.nl en de zwemwaterapp voor Android of Apple). Dit is in lijn met de huidige weersomstandigheden.

Waterschappen in Nederland nemen maatregelen
De waterschappen nemen maatregelen om de gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te beperken. Een paar voorbeelden van lokale maatregelen: Wetterskip Fryslân vraagt boeren die water uit vaarten en sloten (oppervlaktewater) gebruiken voor besproeiing van gewassen of grasland, onderling afspraken te maken over de waterverdeling. Ook Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is vanaf deze week begonnen met het nathouden van kaden. Dit gebeurt preventief om te voorkomen dat er schade ontstaat of schade verergert. De dijken worden voorlopig 2 keer per week beregend, afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast zijn enkele waterschappen gestart met het inspecteren van kades. (www.uvw.nl)

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 27.07.19 | 16.46 UUR
Vandaag:
8° | 5°
Meer weer...
Morgen:
8° | 5°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.34864 s