Zaterdag 31.07.21 | 11.22 uur

Gemeentelijk beleidsplan in de maak

Huisvesting arbeidsmigranten houdt gemoederen bezig

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 februari 2020 waren er maar liefst acht insprekers, waarvan vier hun zorgen uitten over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Zwartewaterland. Op de agenda stond namelijk een memo, waarin het college de raad informeert over de stand van zaken rond het opstellen van een beleidsplan voor huisvesting van arbeidsmigranten. Gezien het aantal sprekers mag geconcludeerd worden dat dit onderwerp de gemoederen bezighoudt.

In de memo geeft het college aan dat er inmiddels een startnotitie is opgesteld. In deze notitie is de aard en omvang van het vraagstuk rond de huisvesting van arbeidsmigranten in kaart gebracht. Duidelijk is dat arbeidsmigranten niet weg te denken zijn in de behoefte aan werknemers voor lokale industrie en bedrijvigheid. De omvang van het aantal arbeidsmigranten is moeilijk te bepalen, maar naar schatting gaat het om 700 tot 1000 mensen. Daarmee is sprake van een toenemende druk op het gebruik van (niet echt geschikte) huizen in reguliere woonwijken. Geconcludeerd is dat de huisvesting van arbeidsmigranten om verschillende woonvormen vraagt, maar dat deze niet zo maar voor handen zijn. Om met arbeidsmigranten in de behoefte aan werknemers te kunnen voldoen, heeft het college besloten om tijdelijke huisvesting op industrieterreinen toe te staan. Hiervoor worden de randvoorwaarden voor het verstrekken van een tijdelijke vergunning momenteel uitgewerkt.

Als eerste inspreker liet de heer De Roon, woonachtig op het industrieterrein van Hasselt, weten het terecht te vinden dat arbeidsmigranten worden gehuisvest, maar dan wel onder goede regelgeving en met een normaal spreidingsbeleid. "Al vijftien jaar wordt er in strijd met het bestemmingsplan huisvesting op het industrieterrein in Hasselt toegestaan. Volgens de gemeente is het gedoogd, maar in mijn ogen creŽert het ongelijkheid, want had ik met twaalf kamers in mijn bedrijfshal niet ook makkelijk mijn geld kunnen verdienen?" Ook de heer Potuyt heeft in beginsel geen moeite met het huisvesten van arbeidsmigranten op het industrieterrein van Hasselt. "Maar als betrokkenen zijn wij niet gehoord. We horen wel heel veel via de media, maar blijven met vragen zitten. Is er oog voor het feit dat er met short stay geen sprake is van binding met de buurt? En als de een mag huisvesten, mag de ander dat dan ook? Is er wel gekeken naar de infrastructuur? En als er aanpassingen nodig zijn, wie gaat dat dan betalen?"

Ook de heer Terwel liet tijdens de raadsvergadering van zich horen. Ervaren in het huisvesten van arbeidsmigranten heeft hij de gemeente al een jaar of vijf jaar geleden gevraagd hierop beleid te maken. "Ik ben het eens met de andere sprekers, het moet goed geregeld zijn. We hebben het pand op het industrieterrein in Hasselt gekocht, maar er komt alleen huisvesting mits het goed geregeld. Daar hoeft men zich dus geen zorgen over te maken." Als laatste kwam mevrouw Kooijman uit Genemuiden aan het woord. Zij sprak namens de bewoners van Nijstad, waar 30 tot 35 arbeidsmigranten gehuisvest zijn. "Dat is bijna 65 procent van het totale aantal bewoners van onze straat. Wij zijn ons bewust van de behoefte aan arbeidsmigranten, maar dit loopt uit de hand." Verbaasd is mevrouw Kooijman over het feit dat verbouwingsactiviteiten gericht op het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Keppelstraat in Hasselt zijn gestaakt, terwijl dat in 2017 niet gebeurde na een verzoek van de buurtbewoners van Nijstad.

In zijn reactie liet wethouder Knol weten dat de geuite zorgen van de insprekers de aanleiding zijn om met deze memo en startnotitie naar de raad te komen. "De regelgeving is per kern, per industrieterrein verschillend en daar moeten we in het licht van de bestemmingsplannen iets aan doen." Nadat de wethouder een informatieavond voor de raad toezegde, was verdere bespreking van de memo en startnotitie in de ogen van de raad tijdens deze vergadering niet nodig. Wel wilde de raad duidelijkheid of beter nog een toezegging dat er tot vaststelling van eenduidig beleid geen enkele vergunning meer wordt afgegeven. De wethouder liet onze redactie na afloop van de vergadering het volgende weten: "Soms wordt er in specifieke situaties een tijdelijke omgevingsvergunning verstrekt om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat doen we niet meer. Wanneer iemand echter arbeidsmigranten huisvest passend binnen het bestemmingsplan, hebben we geen middel om hier iets tegen te doen."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 02.03.20 | 10.48 UUR


advertentie

Vandaag:
20° | 14°
Meer weer...
Morgen:
21° | 13°


AGENDA
  • Maandag 02.08.21
  • Dinsdag 03.08.21
  • Woensdag 04.08.21
  • Donderdag 05.08.21
  • Vrijdag 06.08.21
  • Zaterdag 07.08.21
  • Zondag 08.08.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.3776 s