Woensdag 02.12.20 | 15.23 uur

Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel

Provincie draagt bij aan toekomst Agro & Food sector

Provinciale Staten (PS) hebben vrijdag een investering van 6 miljoen euro toegezegd in de Agro & Food sector. Deze investering is bedoeld om in de periode van 2020 – 2023 kringlooplandbouw in de praktijk te realiseren. 'Hiermee werken we aan een betere balans tussen economie en ecologie in het landelijk gebied van de provincie Overijssel en aan een duurzaam toekomstperspectief voor de agrarische sector. Vanuit het Agro & Food programma werken we samen met de sector om stappen te zetten richting kringlooplandbouw, waarmee agrariėrs nu en in de toekomst een goede boterham kunnen verdienen', aldus Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Vergunningverlening.

Omschakeling kringlooplandbouw
De omschakeling naar kringlooplandbouw is niet eenvoudig. De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel en agrarische bedrijven zijn daarbij cruciaal. De landbouwsector kent uitdagingen. Jarenlang heeft zij zich vooral gericht op intensivering, omdat dit de enige mogelijkheid leek om het inkomen op peil te houden. Inmiddels merken we dat dit ook ongewenste neveneffecten oplevert. Dit vraagt om een aangepaste manier van produceren en ondernemen, meer in evenwicht met de natuur. Perspectieven met een goed verdienmodel voor agrariėrs zijn echter nog onvoldoende voorhanden. Daarvoor zijn innovaties nodig en meer samenwerking in de keten om de kringlooplandbouw in de praktijk te kunnen brengen. Het Agro & Food programma van de provincie wil daar een bijdrage aan leveren.

Toekomstbestendig
Het werken aan nieuwe verdienmodellen en een duurzame toekomstbestendige landbouw vraagt om grote inspanningen van bedrijven. Op bedrijfsniveau vraagt dit bijvoorbeeld om optimalisering van bemesting, nieuwe gewascombinaties, het terugdringen van emissies en een goed bodembeheer. Daarnaast is er aandacht voor het landschap en biodiversiteit. Agrariėrs worden beloond voor de bijdrage die ze leveren aan de biodiversiteit, landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen en hun bijdrage aan onderhoud of beheer van natuur. Dit betekent ook dat vanuit natuur meer verbinding moet worden gezocht met de landbouwsector.

In lijn met een motie vanuit PS gaat de provincie investeren in voedseleducatie, waarbij vooral de verbinding wordt gezocht tussen jongeren en de agrariėrs die ons voedsel produceren. Daarnaast gaat de provincie, in lijn met een motie vanuit PS, investeren in voedseleducatie. Hierbij wordt vooral de verbinding gezocht tussen jongeren en de agrariėrs die ons voedsel produceren. Voedseleducatie moet helpen de kennis van voedsel te vergroten, maar ook om lokaal geproduceerd voedsel te waarderen.

Voor nieuwe oplossingen zijn agrariėrs vaak afhankelijk van partners in de keten. De provincie wil ondernemers hierbij ondersteunen met een integrale aanpak.

“Door opgaven te combineren, te verduurzamen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, dragen we in Overijssel bij aan het realiseren van een duurzame voedselproductie, een circulaire economie, de energietransitie en een klimaatbestendige samenleving”, licht gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher toe. “Met dit investeringsvoorstel zet de provincie een nieuwe stap om de regio’s in Overijssel, maar uiteindelijk de individuele bedrijven een nieuw toekomstperspectief te bieden.”

Hoe de 6 miljoen euro wordt besteed, wordt de komende tijd uitgewerkt in onder andere nieuwe regelingen en subsidies. Die gaan dit najaar in.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 24.04.20 | 18.48 UUR
Vandaag:
5° | 4°
Meer weer...
Morgen:
6° | 4°


AGENDA
  • Woensdag 02.12.20
  • Donderdag 03.12.20
  • Vrijdag 04.12.20
  • Zaterdag 05.12.20
  • Zondag 06.12.20
  • Maandag 07.12.20
  • Dinsdag 08.12.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.35877 s