Woensdag 02.12.20 | 15.23 uur

Afname aantal agrarische bedrijven in provincie

Inventarisatie leegstand agrarisch vastgoed Overijssel

Provincie Overijssel heeft door Wageningen Environmental Research onderzoek laten doen naar het aantal agrarische bedrijven dat stopt. Het aantal agrarische bedrijven neemt, vooral door het gebrek aan opvolging, jaarlijks af met ongeveer 2%. Tussen 2012 en 2018 zijn in Overijssel 1600 bedrijven gestopt. De afname was nog groter, omdat er tussen 2015 en 2016 relatief veel kleine agrarische bedrijven zijn gestopt. De definitie is toen aangescherpt en alleen 'actieve landbouwbedrijven' zijn meegenomen in de tellingen. De beschikbare cijfers zijn als illustratie te raadplegen op de website van de provincie.

Bijna 30% van de in 2018 aanwezige agrarische bedrijven wordt gerund door een persoon ouder dan 55 jaar zonder opvolger. Zij zullen waarschijnlijk tussen 2018 en 2030 stoppen. Dan blijven er in 2030 in Overijssel nog ongeveer 4.850, van de in 2018 aanwezige 6.800, agrarische bedrijven over. Eerdere prognoses gingen nog uit van 6000 bedrijven in 2030.

Ruim de helft van vrijkomende bebouwing blijft leeg
Wageningen Environmental Research heeft het gebruik van de vrijgekomen agrarisch vastgoed in Overijssel tot 2018 onderzocht. Samen met te verwachten bedrijfsbeŽindiging heeft zij prognoses voor leegstand in de periode 2018-2030 gegeven. In de periode 2012-2018 is in totaal 2,12 miljoen m2 agrarisch vastgoed vrijgekomen. De meeste vrijkomende bebouwing dateert uit de periode 1965-1993. De schatting is dat meer dan de helft van het vrijgekomen oppervlakte aan agrarisch vastgoed niet of zeer beperkt hergebruikt gaat worden of leeg komt te staan. Dat geldt ook voor de prognose voor de periode 2019-2030. Van de totale oppervlakte van 3,17 miljoen m2 aan vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen blijft ruim 1,6 miljoen m2 naar verwachting leeg staan. Het aandeel van de vrij te komen agrarisch vastgoed, en daarmee de potentiŽle leegstand, verschilt erg per gemeente. Gemeenten waar volgens verwachting tot 2030 meer dan 200.000 m2 aan agrarische bebouwing vrijkomt zijn Dalfsen, Hardenberg, Raalte, Dinkelland en Hof van Twente.

Consequenties en kansen leegstand
Overijssel werkt met de kwaliteitsimpuls groene omgeving om nieuwe functies in vrijkomende gebouwen te stimuleren. Sloop van leegstaande gebouwen in ruil voor een bouwkavel voor een woning (Rood voor Rood) biedt mogelijk een afdoende oplossing om de leegstand te beperken en tegelijk kansen voor woningbouw te creŽren. Maar in de gemeenten waar zich de hotspots van vrijkomend agrarisch vastgoed bevinden, is meer nodig. Samen met deze gemeenten kijken wij naar een goede aanpak om de te verwachten leegstand en de gevolgen hiervan (ondermijning en verloedering) tegen te gaan. Verder worden de prognoses van agrarische bedrijven die stoppen tot 2030 meegenomen in het beleid van Overijssel op het gebied van natuur en landbouw. (www.overijssel.nl)

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 30.04.20 | 13.12 UUR
Vandaag:
5° | 4°
Meer weer...
Morgen:
6° | 4°


AGENDA
  • Woensdag 02.12.20
  • Donderdag 03.12.20
  • Vrijdag 04.12.20
  • Zaterdag 05.12.20
  • Zondag 06.12.20
  • Maandag 07.12.20
  • Dinsdag 08.12.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.39481 s