Dinsdag 22.09.20 | 09.01 uur

'Door neerslag even druk van de ketel, droogte houdt aan'

WDODelta: Regen geeft tijdelijke verlichting

De regen van de afgelopen week in het werkgebied van Waterschap Delta Overijsselse Delta (WDODelta) geeft een tijdelijke verlichting in de droogtesituatie. Het neerslagtekort blijft desalniettemin erg hoog voor de tijd van het jaar. Dit is terug te zien in de grondwaterstanden in de hogere delen van het gebied, zoals de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte. Die zijn erg laag voor de tijd van het jaar. De aanvoer vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is nog steeds voldoende.

De komende periode geeft een licht wisselvallig beeld met oplopende temperaturen en in het weekend kans op een onweersbui. Daar waar nodig blijven de waterpeilen ingesteld staan boven het maximumpeil om water vast te houden en te bufferen. Anderzijds is enige ruimte in het watersysteem nodig, omdat met name bij onweersbuien plaatselijk veel neerslag kan vallen. De peilbeheerders van het waterschap sturen op de juiste balans tussen het bufferen en afvoeren van water. Het maaien van de watergangen is inmiddels gestart. Dit helpt voor een goede wateraanvoer in het gebied.

Grondwater
Op veel locaties zijn de grondwaterstanden lager dan in 2018, maar er is veel variatie door het werkgebied te zien. Algemeen beeld is dat vooral op de hoge zandgronden de grondwaterstanden laag zijn voor de tijd van het jaar. In de poldergebieden is de grondwaterstand normaal tot laag voor deze periode.

Peilbeheer
De neerslag van afgelopen weekend en de huidige bewolking met af en toe een bui zorgen ervoor dat het neerslagtekort momenteel stabiel blijft. Het waterschap ziet dit terug in de aanvoercapaciteit van water en het aantal meldingen van vooral agrariërs om hun gewassen te beregenen met water uit sloten, weteringen, kanalen of rivieren. Het aantal meldingen hiervoor is de afgelopen week minder gestegen dan voorheen. Wanneer de droogte doorzet, kan dit zomaar weer omslaan. WDODelta ervaart de neerslag als een welkome pas op de plaats, maar ziet tegelijk dat de droogte nog lang niet voorbij is. Het neerslagtekort is nog steeds zeer groot (gemiddeld 162 mm).

Bruine grasmat
De dijken blijven droog, ondanks de neerslag. De grasmat is op de zanddijken bijna overal bruin en verdord. Op kleidijken is her en der scheurvorming geconstateerd, net als voorgaande jaren. Dit kan vooralsnog geen kwaad. Na voldoende regen zullen veel scheuren vanzelf weer ‘dicht zwellen’.

Vanuit waterkwaliteit zijn geen bijzonderheden te melden. Door de lagere temperaturen en de neerslag is de watertemperatuur gedaald. Dat is gunstig voor het uitblijven van bijvoorbeeld blauwalg.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 11.06.20 | 11.19 UUR


advertentie

Vandaag:
19° | 8°
Meer weer...
Morgen:
21° | 8°


AGENDA

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.31286 s