Maandag 26.10.20 | 13.06 uur

Verklaring van geen bedenkingen van Raad nodig bij zonnepaneelinstallatie

Gemeenteraad Zwartewaterland vergadert op 24 september 2020

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 24 september 2020. De gemeenteraad streeft er naar om deze raadsvergadering fysiek te houden in de raadszaal van de gemeente Zwartewaterland. In verband met de coronamaatregelen en de maximaal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fysieke aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet mogelijk. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

Bespreekpunten op 24 september 2020
- Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) zonnepaneelinstallatie rioolwaterzuivering Genemuiden. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wenst haar activiteiten te verduurzamen en willen op termijn energieneutraal worden. Om deze reden wil het waterschap een zonnepaneelinstallatie bouwen bij de rioolwaterzuivering in Genemuiden. Om deze installatie te bouwen is een omgevingsvergunning nodig en een verklaring van geen bedenkingen. Het college adviseert de raad met dit voorstel in te stemmen.

Geagendeerde brieven
- Brief college van 3 juni 2020 over Startnotitie Cultuurbeleid van 2021-2024;
- Brief ondernemer van 18 augustus 2020 over Reclamebelasting.

De raadsvergadering is te beluisteren zijn via Zwartewater FM, maar zal ook live worden gestreamd. Wanneer vanwege gewijzigde omstandigheden toch besloten wordt deze vergadering digitaal te houden, wordt u hierover via de lokale media geïnformeerd.

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 24 september 2020, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Rechtstreeks volgen
U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 24 september 2020, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 16.09.20 | 11.04 UUR
Vandaag:
15° | 4°
Meer weer...
Morgen:
15° | 4°


AGENDA
  • Maandag 26.10.20
  • Dinsdag 27.10.20
  • Woensdag 28.10.20
  • Donderdag 29.10.20
  • Vrijdag 30.10.20
  • Zaterdag 31.10.20
  • Zondag 01.11.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.38834 s