Vrijdag 27.11.20 | 19.54 uur

Oost-Nederland voorop op het gebied van innovatie en verduurzaming

Meer toekomstperspectief nodig voor verduurzaming landbouw

De landbouw in Oost-Nederland wil voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en verduurzaming. Een belangrijke basisvoorwaarde voor het realiseren van een duurzame landbouw is dat boeren in de benen kunnen blijven en een duurzaam verdienmodel kunnen realiseren. Hiervoor is lange termijn wet- en regelgeving nodig. Het Rijk zal zich hier stevig voor moeten blijven inzetten. Zo luidt de dringende oproep van de provincies Gelderland en Overijssel en acht regio’s in Oost-Nederland.

“In Oost-Nederland beschikken we over een unieke mix van stad en platteland, met een enorme diversiteit aan natuur. Zo hebben we de grootste Natura 2000-gebieden van Nederland zoals de Veluwe”, zegt gedeputeerde Peter Drenth (Gelderland). “Maar ook het unieke coulisselandschap in Twente en de Achterhoek en het laagveenmoeras in de Kop van Overijssel. “Het platteland en de natuur staan alleen steeds meer onder druk, onder meer door droogte en stikstof. We willen een toekomstbestendige voedselketen, én natuur.”

Wereldwijd toonaangevend
De oplossingen voor deze problemen worden dicht bij huis bedacht en uitgetest. Onze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, zoals Wageningen University & Research zijn in natuur- en landbouwonderzoek namelijk wereldwijd toonaangevend. We hebben oplossingen voor complexe problemen als stikstof en droogte, maar ook de kennis om de wereld te helpen bij het voedselvraagstuk. Wij zijn ervan overtuigd dat deze kennis en ervaring nog beter benut kan worden.

Toekomstbestendige landbouw
“In onze provincies stimuleren wij een duurzame, toekomstbestendige landbouw en voedselketen”, aldus Gert Harm ten Bolscher (Overijssel). “We steunen agrariërs bij de overgang naar kringlooplandbouw en zoeken samen naar oplossingen voor een manier van produceren en ondernemen die meer in evenwicht is met de natuur. Voorwaarde is dat agrariërs er een goede boterham mee kunnen verdienen. Maar dat kan alleen wanneer de hele voedselketen, van agrariër tot en met de consument, bij die overgang betrokken wordt.”

Ondersteuning Rijk
Om deze ambities te versnellen is ondersteuning vanuit het Rijk noodzakelijk. Enerzijds door hierin gezamenlijk op te trekken richting Europa (GLB). Daarnaast door heldere kaders te stellen, maar ook door innovatie in Oost-Nederland meer ruimte te geven (zowel fysiek, als in regelgeving) en door financiële risico’s af te dekken.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 29.10.20 | 16.15 UUR


advertentie

Vandaag:
7° | 2°
Meer weer...
Morgen:
7° | 2°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 27.11.20
  • Zaterdag 28.11.20
  • Zondag 29.11.20
  • Maandag 30.11.20
  • Dinsdag 01.12.20
  • Woensdag 02.12.20
  • Donderdag 03.12.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.40833 s