Woensdag 16.06.21 | 10.35 uur

Definitieve gunning aan Dijkzone Alliantie Stenendijk

Aannemer dijkversterking Stenendijk bekend

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het project dijkversterking Stenendijk Hasselt definitief gegund aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en Tauw. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze partijen de werkzaamheden aan de monumentale stenen muur samen met het waterschap gaan voorbereiden en uitvoeren.

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Het dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt is een traject van ruim een kilometer langs het Zwartewater. Er komt een damwand in de dijk, waarbij de unieke stenen muur behouden blijft. Deze monumentale muur wordt tijdens de dijkversterking gerestaureerd door Restauratie Bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg.

Emissieloos bouwen
Dagelijks bestuurder Breun Breunissen heeft het volste vertrouwen in de samenwerking. “Op de voorlopige gunning zijn geen bezwaren gemaakt. De afgelopen weken heeft de Dijkzone Alliantie Stenendijk de plannen uit de aanbesteding verder uitgewerkt, met volop aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Zo wordt de damwand elektrisch aangebracht, waardoor er nauwelijks uitstoot is op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden doen we er alles aan dat aanwonenden, fietsers en voetgangers zo min mogelijk hinder ervaren.”

Karakter monumentale stenen dijk
Het waterschap en de markt bundelen de kennis al vroeg in het project en werken de plannen samen verder uit. Breunissen: “De bedoeling is dat we zo de risico’s beperken. Denk bijvoorbeeld aan techniek, financiën of bij het aanvragen van vergunningen. Zo werken we samen aan het versterken en restaureren van de dijk, op een manier die het karakter van de dijk eer aan doet én die passend is in de omgeving.”

Het waterschap en de Dijkzone Alliantie Stenendijk werken in 2021 de plannen voor de dijkversterking verder uit, samen met bestuurlijke partners en omgeving. De verwachting is dat de dijk eind 2022 weer voldoet aan alle geldende eisen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het project Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 18 projecten pakt WDODelta 180 kilometer dijken aan. Zo wordt gewerkt aan een land waar het veilig wonen, werken en recreëren is.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/stenendijk en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 09.11.20 | 16.13 UUR
Vandaag:
29° | 12°
Meer weer...
Morgen:
31° | 12°


AGENDA
  • Woensdag 16.06.21
  • Donderdag 17.06.21
  • Vrijdag 18.06.21
  • Zaterdag 19.06.21
  • Zondag 20.06.21
  • Maandag 21.06.21
  • Dinsdag 22.06.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.33581 s