Woensdag 03.03.21 | 11.07 uur

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Enorme afname in graafschades muizen en honden

Ieder najaar controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hoe de dijken de winterperiode ingaan. De resultaten hiervan laten een enorme afname zien van schades door muizen. Ook het aantal graafschades door honden is gedaald. Wel is de droogte van voorgaande jaren nog steeds terug te zien op de dijken.


Droogtemonitor
Op ongeveer 100 locaties heeft het waterschap te maken met droogteschades. Dit is te zien aan de kale plekken en aan de verandering in vegetatie. “We zien al wel herstel, maar blijven de plekken monitoren. Voor de plekken die nog onvoldoende hersteld zijn, hebben we een noodplan. Daarin staan de aan te brengen beschermende maatregelen beschreven, afhankelijk van de hoogwatersituatie”, vertelt Wijnand Evers, waterkeringbeheerder bij WDODelta.

Opvallend: afname graafschades
“Wat deze keer echt opvalt, is de enorme afname van muizen”, vertelt Evers. In het voorjaar zag het waterschap al dat de muizenpopulatie op een aantal locaties afnam. Op andere locaties was nog wel overlast. Nu is op veel van die locaties ook een flinke afname te zien. Ook het aantal graafschades door honden is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald. De dalende trend in graafschades door muskusratten is ook dit jaar te zien. Deze namen af tot slechts 6 stuks.”

Beverschades
Het aantal beverschades zijn toegenomen tot een totaal van 5. Het waterschap volgt de activiteiten van de bever nauwlettend. Dit najaar herstelde WDODelta beverschades in Deventer, Diepenveen en Zwolle. Ten opzichte van vorig jaar is ook het aantal schades door konijnen toegenomen.
Het aantal rijspoorschades en percelen met te lang gewas op de dijk is licht toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Evers: “Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat schades aan het oog worden onttrokken. Daarom wordt gecontroleerd of eigenaren en pachters van dijken op tijd maaien en de grasmat kort houden.”

Dijkenpleister
Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt, onderneemt het waterschap actie wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij hoogwater. Hierbij valt onder andere te denken aan het aanbrengen van bekramming. Dit is een ‘dijkenpleister’ om schades mee af te dekken. Medewerkers van het waterschap controleren ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. Zo kunnen ze in goede conditie worden gehouden.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 23.12.20 | 13.02 UUR
Vandaag:
8° | 1°
Meer weer...
Morgen:
8° | -2°


AGENDA
  • Woensdag 03.03.21
  • Donderdag 04.03.21
  • Vrijdag 05.03.21
  • Zaterdag 06.03.21
  • Zondag 07.03.21
  • Maandag 08.03.21
  • Dinsdag 09.03.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.40198 s